Groep Assenaren wil leegstand centrum Assen op agenda plaatsen

Assen

Een initiatiefgroep uit Assen wil de provincie Drenthe een petitie presenteren over het Outlet Center en roept alle burgers uit Assen op om deze petitie te ondertekenen.

De petitie zal worden overhandigd aan de Provincie met als boodschap dat het Outlet Center niet gerealiseerd zal worden ver buiten het centrum van Assen. En dat alles gedaan moet worden om het centrum van Assen leefbaar te houden.

Een groep Assenaren heeft het initiatief genomen om inspraak te krijgen bij de eventuele realisatie van het toekomstige Outlet Center. De groep is haar activiteiten gestart onder de naam ‘Burgerinitiatief Stadshart Assen’.

De groep is van mening dat de burgers van Assen niet of nauwelijks worden gehoord. Naar het idee van de groep zal een locatie ver buiten het centrum een verdere leegstand en daarmee verpaupering van het stadshart onontkoombaar zijn.

Alle winkeliers in de binnenstad zullen begin juli lijsten krijgen met de petitie welke door hun klanten kunnen worden ondertekend. De petitie kan ook via internet worden ondertekend. Daartoe heeft de initiatiefgroep een speciale website onder de naam StadshartAssen.nl geopend.


Auteur

Redacteur