Restauratie Grafkelder Magnuskerk Anloo afgerond

Anloo

De Magnuskerk in Anloo heeft als enige kerk in Drenthe een grafkelder waar bezoekers in kunnen kijken.

De restauratie van de kelder is eind mei begonnen. Nadat in de kerk eerst de plavuizen voorzichtig waren verwijderd werd de trap van grote keien blootgelegd. Deze keientrap is uniek in Nederland. Bij andere grafkelders is de trap gemetseld. De dichtgemetselde toegang van de grafkelder werd daarna opengemaakt. In de kelder bleek na onderzoek door deskundigen botten te liggen van 7 mensen, waaronder een kind. De botten zijn verwijderd voor verder onderzoek, maar komen later dit jaar terug. De botten worden in een kist gelegd met een glazen deksel. Uit archief onderzoek is vast komen te staan, dat de twee vrouwen van Ritmeester Alberda en een kind van hem zijn begraven in de grafkelder. Van wie de overige botten zijn is niet bekend. De grafkelder is vermoedelijk in de 18e eeuw gebouwd. Wie opdracht voor de bouw heeft gegeven is nog niet bekend, daar wordt nog verder onderzoek naar gedaan. Ritmeester Alberda woonde op de Venneborg, een groot herenhuis dat links, ongeveer 500 meter vanaf de de Gasterenseweg, in het land stond. Daarvoor werd de Venneborg bewoond door de zeer invloedrijke familie Ellents. De grafkelder is te bereiken door een luik te openen op het liturgisch centrum van de kerk. Uit piëteit voor de familie Alberda is op het luik het wapen van de familie geschilderd. Als het luik geopend is kunnen belangstellenden de grote keien trap zien en men kan in de grafkelder kijken. Het luik zal op bepaalde dagen worden geopend. Verdere informatie op: www.magnuskerk.nl/nieuws. Uitgebreide publicatie van het archeologisch onderzoek vindt later dit jaar plaats.

Auteur

Cindy Houwen