Een veerkrachtige Drentse arbeidsmarkt

Assen

 De provincie Drenthe zet zich de komende jaren in voor een sterke en veerkrachtige arbeidsmarkt. Samen met haar partners gaat de provincie aan de slag om onderwijs en arbeidsmarkt goed op elkaar aan te laten sluiten.

Het college van gedeputeerde staten investeert in de periode 2016-2019 twee miljoen euro voor realisatie van het vastgestelde Uitvoeringsprogramma ‘Samen werken aan een sterke regionale Human Capital’. Gedeputeerde Cees Bijl: “De afgelopen periode hebben wij dit programma co- creërend met onze partners opgesteld. Door als overheid, onderwijs en bedrijfsleven hierin gezamenlijk op te trekken willen we een win-win situatie creëren. Belangrijke doelstelling is dat werkgevers in Drenthe kunnen beschikken over voldoende goed gekwalificeerde medewerkers. Daarvoor moeten onderwijs en arbeidsmarkt goed op elkaar aansluiten, een belangrijke randvoorwaarde voor economische ontwikkeling en de leefbaarheid binnen onze provincie”. De provincie stimuleert initiatieven zoals het Service Punt Techniek Drenthe en het Techniekpact Noord en de ontwikkeling van nieuwe opleidingen in de sterke Drentse sectoren: landbouw & agribusiness, biobased economy, vrijetijdseconomie, logistiek, energie en zorg. De veranderingen in de arbeidsmarkt vragen om een flexibele aanpak en een beroepsbevolking die breed inzetbaar is. Waar de werkloosheid nu hoog is, is er binnen afzienbare tijd krapte binnen een aantal sectoren. Samen met haar partners monitort de provincie de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en stuurt daar waar nodig is bij.

Auteur

Cindy Houwen