Samenwerking Dr Nassaucollege en Drenthe College

Assen

 Het Dr. Nassau College (locatie Penta; vmbo) en Drenthe College (mbo) zijn in schooljaar 2015/2016 gestart met een gezamenlijk project om voor leerlingen optimale doorstroom mogelijkheden te creëren.

Het project is uniek in Nederland en de aanpak is gebaseerd op een groeiend aantal uren dat vmbo-leerlingen al in het derde en vierde leerjaar doorbrengen binnen de muren van het mbo. De eerste ruim 100 leerlingen van Dr. Nassaucollege volgen nog voor de zomervakantie een aantal lesuren binnen Drenthe College of ontvangen les van een docent van DC. Om de samenwerking in de toekomst te verankeren wordt op 29 juni door de bestuurders van beide scholen een samenwerkingsconvenant getekend. Met het gezamenlijke project willen beide scholen ervoor zorgen dat leerlingen zo goed mogelijk kunnen doorstromen naar de opleiding van hun keuze; daarom staat binnen het project de leerling centraal. Tijdens het project worden de volgende onderwerpen gerealiseerd: o Doorlopende leerlijn m.b.t. lesinhoud o Doorlopende LOB-leerlijn o Doorlopende leerlijn m.b.t beroepshouding en beroepsvaardigheden o Gebruik maken van elkaars expertise o Gebruik maken van elkaars leermiddelen/materialen o Gezamenlijke kortdurende projecten en/of stages Beide scholen denken dat het project heel nauw aansluiten bij de heersende wensen en visie van het ministerie van OCW om de kwaliteit van de LOB-activiteiten te optimaliseren ten einde een zo hoog mogelijk studiesucces op het mbo mogelijk te maken. Binnen de kaders van het project starten in mei 2016 ruim 100 leerlingen van het Dr. Nassau College (afdeling vakcollege) in de nieuwe aanpak. Op 29 juni wordt dit traject afgerond; ervaringen zullen worden meegenomen om het LOB-traject volgend schooljaar te optimaliseren en tevens de mogelijkheden van de doorlopende leerlijn vmbo-tl/mavo - mbo te gaan onderzoeken.

Auteur

Cindy Houwen