PvdA Tynaarlo blij met besluit College over eigen sportbijdrage.

Assen

 De gemeente Tynaarlo wil ouderen meer laten bewegen. Daar is het ‘Bewegingsaanbod 55+’ voor ontwikkeld. De eigen bijdrage van ouderen hiervoor, 155 euro per jaar, is echter zo hoog dat velen afhaken. De PvdA-fractie van Tynaarlo heeft hierover vragen gesteld aan het college.

De hoogte van de eigen bijdrage is het gevolg van het feit dat Trias voor het gebruik van de benodigde sportaccommodaties het ‘commerciële tarief’ moet betalen. Dit tarief is gebaseerd op de verordening die de raad hierover heeft aangenomen. In de praktijk blijkt deeigen bijdrage voor veel ouderen zo bezwaarlijk, dat zij geen gebruik willen maken van het aanbod. Zo schiet de gemeente in haar eigen voet – en in die van de ouderen. De PvdA heeft vragen gesteld aan het College omdat ze vindt dat deze verordening moet worden heroverwogen. Gelukkig was het college van Tynaarlo genegen om deze regeling zo te repareren dat Trias voor een lager tarief de sportaccommodaties kan gebruiken. Daarmee kan de eigen bijdrage van ouderen omlaag.

Auteur

Cindy Houwen