Drenthe pioniert met landelijk excellentieprogramma in het MBO

Assen

Assen - Begin 2016 zijn de eerste ambitieuze Topstudenten van Drenthe College uit Assen, Meppel en Emmen gestart op de MBO Topacademie.

Deze opleiding is de eerste in zijn soort in Nederland. In vijf maanden tijd zijn zij uitgegroeid tot beginnende professionals met een plan voor de toekomst. In gesprek met Topprofessionals en getraind als rolmodel voor andere mbo-studenten hebben zij hun eigen talenten en ambities in kaart gebracht en verder ontwikkeld. Morgen ontvangen zijn een certificaat tijdens de feestelijke afsluiting bij Ondernemersfabriek Drenthe te Assen. De achtergrond voor de MBO Topacademie ligt in de constatering dat de aansluiting van mbo-studenten op de arbeidsmarkt vastloopt. De arbeidsmarkt verandert snel en wordt steeds dynamischer. Daarom is het steeds belangrijker dat studenten tijdens hun schoolgaande leven kwaliteiten ontplooien, zoals de 21ste-eeuwse vaardigheden; netwerken, pitchen en samenwerken. Om hun ambities te verwezenlijken zijn studenten veelal op zichzelf aangewezen. Juist hier liggen kansen voor het bedrijfsleven en het onderwijs. Daarom hebben Drenthe College, Diversion en CNV Jongeren hun krachten en expertise gebundeld in het eerste landelijke excellentieprogramma, de MBO Topacademie. Het programma ondersteunt in het signaleren, stimuleren en ontwikkelen van talent en ambitie in het mbo-onderwijs, zo zetten de Topstudenten goed voorbereid hun eerste stappen op de arbeidsmarkt. MBO Topacademie Eindevenement Tijdens het Eindevenement zijn niet alleen de certificaten uitgereikt, een aantal topprofessionals uit het landelijke en regionale bedrijfsleven, de MBO raad, JOB (Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs), ondernemersorganisatie VNO-NCW en mbo-docenten zijn tijdens het eindevenement de discussie met elkaar gegaan over excellentie in het mbo-onderwijs: wat is excellentie; hoe ziet de mbo-professional van de toekomst eruit; wie draagt verantwoordelijkheid voor aansluiting van studenten op de arbeidsmarkt?

Auteur

Cindy Houwen