Veel belangstelling voor weidevogelsymposium

Assen

Een toekomst voor weide- en akkervogels in Drenthe? Onder deze titel is afgelopen week een symposium georganiseerd door Provinciale- en Gedeputeerde Staten van de Provincie Drenthe.

In Nederland, en ook in Drenthe, gaat het niet goed met de weide- en akkervogels. Er is sprake van afname van veel karakteristieke soorten, zoals de Grutto en de Patrijs. Redenen genoeg voor statenleden Henk Nijmeijer (GroenLinks), Maaike Bakker (PvdA) en Jan Luuk Stel (VVD) om hieraan iets te doen. Met grote belangstelling hebben ruim 100 partners (beheerders, beschermers en onderzoekers) een begin gemaakt met een plan van aanpak voor een beter toekomst voor weide- en akkervogels in Drenthe. Plan van aanpak Gedeputeerde Henk Jumelet: “Alle aanwezigen deelden in Café Moorman in Erm de zorgen voor de achteruitgang van de weide- en akkervogels. De betrokken organisaties willen samen met de provincie zich graag inzetten voor een betere toekomst voor deze vogels. Daarom gaan we een plan van aanpak maken met een aantal concrete maatregelen die de weide- en akkervogels een betere toekomst moeten geven. Om hier inhoud aan te geven, zijn tijdens het symposium een aantal conclusies getrokken die we verwerken in dit plan. In het najaar verwachten we het plan klaar te hebben”. Een samenvatting van de conclusies: - Samenwerking tussen boeren en beheerders draagt bij aan een betere toekomst - Samenwerking is vooral van belang in kansrijke gebieden - Een quick scan kan ons helpen de kansrijke gebieden in kaart te brengen - In het plan van aanpak komt aandacht voor predatie   - Vrijwilligers en onderzoekers zijn oren en ogen van het gebied. Praktijk- en onderzoekservaring moet samengebracht worden - Aandacht voor regelgeving, educatie en draagvlak - Kerngebieden een plek geven in provinciaal beleid.

Auteur

Cindy Houwen