Onderzoek naar locatie OV-knooppunt met P+R tussen A28 en afrit De Punt

DE PUNT

De provincie Drenthe gaat samen met Rijkswaterstaat en de gemeente Tynaarlo onderzoeken of het mogelijk is om een OV-knooppunt met P+Rvoorziening te realiseren tussen de A28 en de oostelijke afrit bij De Punt.

Provinciale Staten stemden al in met het realiseren van een OV-knooppunt met P+R-voorziening ten zuidoosten van de A28 (200 plaatsen), maar uitten samen met andere belanghebbenden hun zorgen over de locatie in het beekdal van de Drentsche Aa en dichtbij het Natura 2000-gebied. Gedeputeerde Henk Brink: 'We hebben goed geluisterd naar de signalen uit de omgeving en daarom nogmaals goed naar de situatie gekeken. Na een afweging op basis van functionaliteit is er een nieuwe locatie in beeld tussen de A28 en oostelijke afrit. Met deze locatie zouden we de ruimte optimaal kunnen benutten. Het ligt tussen de afrit en de A28 en heeft al een verkeersbestemming. Bovendien ligt de beoogde locatie verder van het Natura 2000-gebied Drentsche Aa.' Rijkswaterstaat, wegbeheerder van de A28 en grondeigenaar van de beoogde locatie, staat niet afwijzend tegenover een OV-knooppunt en P+R-voorziening binnen de contouren van de snelweg en het realiseren van een volledige Haarlemmermeeraansluiting. Naast richtlijnen voor een duurzaam veilig wegontwerp wordt rekening gehouden met de kwaliteiten van het gebied. De resultaten van het onderzoek worden na de zomer verwacht.

Auteur

Albert-Jan Garama