Midden-Drenthe sluit jaarrekening 2015 met positief saldo af

Beilen

De jaarrekening 2015 van de gemeente Midden-Drenthe laat een positief saldo zien van ruim 2,8 miljoen euro.

Het grootste voordeel is te vinden in de budgetten op het sociale domein: Jeugd, WMO en Participatiewet. In totaal gaat het daarbij om 1,8 miljoen. Het college wil dat dit geld beschikbaar blijft voor het sociale domein. Voorstel is om ruim 2 ton te besteden voor het uitvoeren van de Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) en 114.000 euro te investeren in extra begeleiding van mensen met een uitkering naar werk. De 1,5 miljoen die dan nog resteert gaat naar de C-reserve, die vooral bedoeld is voor het opvangen van eventuele tegenvallers in het sociale domein. Noodzaak reserves Wethouder Financiën Emko Dolfing benadrukt dat het noodzakelijk is om deze reserves te hebben: ”Het Rijk heeft de gemeentes inmiddels laten weten dat wij erop moeten rekenen dat er in 2017 flink gekort gaat worden op de budgetten in het sociale domein” Overig resultaat Het overige resultaat wordt met name veroorzaakt door incidentele meevallers, onder meer door de verkoop van aandelen Enexis voor 483.000 euro en het bibliotheekgebouw in Bovensmilde voor 132.000 euro. Voor een deel van dit resultaat doet het college bestemmingsvoorstellen. Daarna blijft nog circa 600.000 euro over. Dit bedrag wordt voor de helft toegevoegd aan de reserve Woon- en leefomgeving en voor de helft aan de reserveOpenbare Ruimte. De gemeenteraad behandelt de jaarrekening 2015 in zijn vergadering van 30 juni.

Auteur

Cindy Houwen