Boekenmarkt Rolde

ROLDE

De Stichting Behoud Rolderkerk (SBRK) zal vanaf dit jaar een nieuwe opzet van de boekenmarkt hanteren. Niet eenmaal per jaar een boekenmarkt, maar meerdere momenten in het jaar.

ROLDE – ,,De boekenmarkt is ongeveer 17 jaar geleden voor het eerst gehouden” vertelt voorzitter van de SBRK Desiree Schriek. “De aanleiding was destijds omdat het een leuke, goede manier leek om geld te genereren voor het onderhoud van de kerk.” ,,De redenen om dit jaar de boekenmarkt te wijzigen zijn onder andere dat de inzet en inspanning van vrijwilligers heel erg groot is, tegen een relatief lage opbrengst”, aldus Desiree. ,,We merken dat de belangstelling jaarlijks terugloopt. We hebben daarom de opzet heroverwogen. Ten eerste gaan we nu op de dagen dat de kerk sowieso een groot aantal bezoekers trekt ook een deel van onze voorraad aanbieden. Dat is in juli en augustus tijdens de kerkenpad-dagen. Ten tweede is het zo dat nu de markt in juni niet door gegaan is we wel een aantal reacties hebben gekregen om toch ook een wat uitgebreidere markt te organiseren. Op dit moment zijn we aan het bekijken hoe we dat kunnen gaan doen.” Er zijn momenteel zes dagen gepland in 2016 dat er boeken verkocht worden. Dit is tijdens het Kerkenpad20 en 27 juli, 3 en 10 augustus van 10.00 tot 17.00 uur, Open monumentendag op 10 september en de Roldermarkt op 13 september. ,,De SBRK richt zich op het genereren van financiële middelen om het gebouw, de inventaris en de directe omgeving van de Jacobuskerk in stand te houden”, aldus Desiree. Hiervoor worden jaarlijks activiteiten georganiseerd. Naast de boekenmarkt zijn dit bijvoorbeeld de kerstmarkt, deelname aan de monumentendag en deelname aan het kerkenpad.nMomenteel wordt er gewerkt aan een lichtplan geeft Desiree aan. ,,De verlichting en elektrische bedrading stamt nog uit de tijd van de laatste grote restauratie rond 1964. Dit is toe aan duurzame vernieuwing en vervanging. Daarnaast speelt een rol dat er steeds vaker activiteiten worden georganiseerd die vragen om een goede verlichting zoals sprekers en concerten. Hiervoor heeft het College van Kerkrentmeesters van de Jacobuskerkgemeente (de eigenaren en beheerders van het gebouw) de SBRK om een bijdrage gevraagd. In onze laatste vergadering hebben wij besloten dit verzoek te honoreren.” De stichting is destijds opgericht omdat men vond en vindt: “dat het kerkgebouw niet alleen iets is van de kerkelijke geloofsgemeente, maar een gebouw is dat midden in het dorp staat, letterlijk en figuurlijk. Het is van ons allemaal. Het is belangrijk om daar aandacht aan te geven en het gebouw voor zoveel mogelijk mensen toegankelijk te maken, zodat men zich verbonden voelt.” Op dit moment bestaat het bestuur van de stichting uit zeven mensen en daarnaast zijn er ongeveer 40 vrijwilligers actief. Cindy Houwen Foto Dimitri Atroschenko

Auteur

Albert-Jan Garama