TT Festival wordt proeftuin voor crowdmanagement

ASSEN

Van 22 tot 25 juni vindt het TT Festival plaats. Het evenement trekt 200.000 bezoekers naar de Drentse hoofdstad, een plaats met een inwoneraantal van 70.000.

Hoe kun je deze bezoekersstromen op een veilige en effectieve manier in goede banen leiden? Innofest, een initiatief van acht noordelijke festivals waaronder laatstgenoemde, brengt op donderdag 23 juni vijfendertig experts op het gebied van crowdmanagement bijeen voor een unieke blik achter de schermen bij het festival. Welke oplossingen kunnen zij vinden voor veilige bezoekersstromen in Assen? TT Festival laboratorium voor innovatief crowdmanagement Het TT Festival onderzoekt al jaren de mogelijkheid haar crowd op een zo effectief mogelijke manier te managen. Voor dit doel plaatsen de Universiteit Twente en BlueMark dit jaar overal sensoren die via de wifi-signalen van telefoons van de bezoekers zien hoe de bezoekers zich verplaatsen. Op initiatief van Innofest kunnen vertegenwoordigers van het regionale MKB, provincie en gemeente voor het eerst zien hoe het TT Festival met de massa’s bezoekers omgaat. Innofest bundelt bestaande en nieuwe kennis om te zorgen dat het TT Festival de komende jaren hét laboratorium wordt voor innovatieve crowdmanagement-technieken. Eurosonic Noorderslag, ook partner in Innofest, kent dezelfde uitdagingen en leert graag van de aanwezige ondernemers. Universiteit Twente, BlueMark, Sensor City, Alledaags en TU Delft presenteren nieuwste technieken Op donderdag 23 juni organiseert Innofest vier sessies over huidige en nieuwe technieken op het gebied van crowdmanagement. Allereerst delen Universiteit Twente en BlueMark hun ervaringen met het sensornetwerk dat wifi signalen opvangt. Welke analyses kun je maken op basis van de data van voorgaande jaren? Vervolgens presenteert Sensor City welke mogelijkheden het bestaande sensornetwerk van Assen biedt. Alledaags uit Groningen vertelt over iBeacontechnologie, een technologie waarmee je via kleine apparaatjes in de stad (ibeacons) bluetooth signalen van de bezoekers kunt opvangen. De TU Delft deelt haar ervaringen uit Amsterdam – de universiteit werkt daar al jaren aan een systeem dat data verkregen door o.a. camera’s, sensoren en drones voor verschillende diensten in één dashboard beschikbaar kan maken. Na de sessies vertellen TT Festival en Eurosonic Noorderslag over hun eigen uitdagingen op het gebied van crowdmanagement. Hoe kunnen alle aanwezigen elkaar versterken? Festivals als levend laboratorium voor innovatie Innofest is een consortium van acht festivals uit Noord-Nederland. De deelnemende festivals stellen hun festivalterrein open als een levend laboratorium. Start-ups, bedrijven, ondernemers en studenten komen samen op de festivals om hier (maatschappelijk verantwoorde) prototypes te testen en oplossingen te bedenken voor de uitdagingen waar festivals en ondernemers uit de regio zelf mee te maken hebben.

Auteur

Albert-Jan Garama