Toekomstdroom: is een energieneutraal Assen mogelijk?

ASSEN

Is een energieneutraal Assen mogelijk? Het afgelopen jaar heeft een groep van vijftien vernieuwende en ondernemende Assenaren samen met Drenthe in Transitie (DIT) gewerkt aan een toekomstdroom voor Assen.

Een droom van een duurzame, levendige en innoverende stad voor iedereen. Een stad zonder afval en waar energie van de zon komt. Op maandag 20 juni vanaf 15.00 uur zullen deze ondernemende Assenaren hun droom presenteren. Eerst nemen zij luisteraars mee in hun toekomstbeeld van Assen, om vervolgens een aantal concrete icoonprojecten, zoals Een centrum vol zon, Energiecoöperatie Duurzaam Assen én van Asbest naar Beter, toe te lichten. De toekomstdroom van Assen is verwerkt in het boek ‘Assen van vernieuwing’. Dit boek wordt aan het eind van de bijeenkomst uitgereikt aan wethouder Harmke Vlieg en gedeputeerde Tjisse Stelpstra. Na het officiële gedeelte zal met verschillende partijen verder worden gepraat over de toekomstbeelden, de icoonprojecten en het realiseren van deze droom voor Assen. Duurzaamheidscentrum Assen, Bosrand 2 te Assen.

Auteur

Albert-Jan Garama