Quintus scoort hoge hogen bij taalwedstrijd ‘The Big Challenge’

ASSEN

The Big Challenge is een online taalwedstrijd Engels voor leerlingen tussen de 12 en 16 jaar. Het is een educatieve wedstrijd die elk jaar in april of mei wordt gehouden en waar scholen uit heel Europa aan meedoen.

Dit schooljaar nam de locatie Quintus van het Dr. Nassau College voor de eerste keer deel aan de wedstrijd. Op dinsdag 19 april zaten 95 leerlingen met Ipad en/of laptop klaar om hun kennis te testen op het gebied van grammatica, woordenschat, luistervaardigheid, tekstbegrip en kennis van land en volk. ‘Onze leerlingen, uit de klassen 1 t/m 4 havo en vwo, hebben zeer goed gepresteerd’ aldus docente Engels Sjoukje Leegsma. Tijdens de lessen Engels en ook thuis hebben zij voor de wedstrijd kunnen oefenen door het maken van leuke quizjes en Yes/No-games op de website van The Big Challenge. Op dinsdag 14 juni vond in het traptheater een feestelijke prijsuitreiking plaats. Britt Alting (klas ath1), Louise Klinkenberg (klas gym2), Robin v.d. Linde (klas ath3) eindigden zowel op school als regionaal op de eerste plaats. Fenna Steenvoorden (klas havo4) eindigde op school op de eerste plaats en regionaal op de derde plaats. Louise Klinkenberg eindigde landelijk op de derde plaats en ontving de Top Honours &The Big Challenge 2016 National Cup. Dit schooljaar deed ook een groep leerlingen examen voor het Certificate in Advanced English (CAE). Dit examen wordt afgenomen door The British Council in samenwerking met de universiteit van Cambridge. Zij stellen het examen vast en zorgen ook voor de correctie. De leerlingen kregen op school extra lessen ter voorbereiding op het examen. En met succes; alle leerlingen zijn geslaagd en ook zij werden op 14 juni in het zonnetje gezet.

Auteur

Albert-Jan Garama