Geld voor leefbaarheidsinitiatieven in dorpen en buurten

BEILEN

De gemeente Midden-Drenthe krijgt tot en met 2018 jaarlijks 50.000 euro van de provincie om leefbaarheidsinitiatieven van inwoners te ondersteunen. De gemeente doet daar zelf nog 50.000 euro per jaar bij.

Deze subsidieregeling ‘Vitaal Platteland’ bestaat al sinds 2013, maar aanvragen moesten zowel langs de provincie als de gemeente. Dat bleek vaak onnodig ingewikkeld, daarom is nu voor een andere, laagdrempelige aanpak gekozen. Inwoners kunnen hun plannen indienen bij de gemeente, die beoordeelt of het idee voldoet aan de voorwaarden van de regeling en kent dan de subsidie toe. Brede initiatieven ‘Vitaal Platteland’ is bedoeld voor initiatieven die bijdragen aan de leefbaarheid in dorpen, wijken en buurten. In die zin lijkt het op de regeling ‘Mooi op Eigen Kracht’ (MOEK). Maar bij die regeling is veel ruimte voor kleine ideeën, Vitaal Platteland richt zich op bredere initiatieven, met impact voor het hele dorp of de hele wijk of zelfs de hele gemeente. Ter illustratie: in het verleden kregen Sterk Midden-Drenthe, dat zich inzet voor glasvezel in het buitengebied, Superrr Wijster en de Klokkenstoel in Hijken een bijdrage uit Vitaal Platteland.

Auteur

Albert-Jan Garama