Verder daling van WW in Drenthe

DRENTHE

In mei nam de WW in Drenthe af tot 15.300 uitkeringen. In vrijwel alle sectoren van de Drentse economie daalde het aantal WW-uitkeringen. Vooral in uitzendbedrijven, vervoer en handel ontstonden minder nieuwe WW-uitkeringen.

Eind mei 2016 telde Drenthe 15.326 WW-uitkeringen. Dat is 6,2% van de beroepsbevolking. Het aantal WW-uitkeringen in Drenthe nam in mei af met 767 uitkeringen (-4,8%). Ten opzichte van vorig jaar verstrekte UWV in Drenthe 15,2% (2.023) meer WW-uitkeringen. Het aantal nieuwe WW-uitkeringen nam in mei af in vrijwel alle sectoren van de Drentse economie. In de uitzendsector kregen vooral minder mensen met bouwgerelateerde beroepen een WW-uitkering. Ook in sectoren als vervoer, handel en zorg & welzijn kwamen er minder nieuwe WW-uitkeringen bij.

Overal in Nederland daling WW

In Nederland komt het aantal WW-uitkeringen eind mei uit op 447.928. Dat is 5,0% van de beroepsbevolking. Vorige maand waren dat er 460.521. In de afgelopen maand daalde het aantal WW-uitkeringen landelijk met 2,7% (12.593). Alle provincies laten een daling van de WW zien. Een jaar eerder telde Nederland 416.337 WW-uitkeringen. Daarmee steeg het aantal WW-uitkeringen in Nederland op jaarbasis met 7,6% (31.591). De stijging over het afgelopen jaar varieerde van 2,6% in Utrecht tot 15,2% in Drenthe.

Regionale verschillen

De ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in de andere noordelijke provincies geven een vergelijkbaar beeld met dat in Drenthe. In alle drie de noordelijke provincies daalde de WW in mei. Ten opzichte van een jaar eerder steeg het aantal WW-uitkeringen in alle 3 de noordelijke provincies. • UWV verstrekte eind mei in de provincie Groningen 16.469 WW-uitkeringen; 3,0% minder dan vorige maand. In Groningen was er het afgelopen jaar sprake van een toename van 10,7%. • Het aantal WW-uitkeringen in Friesland is in mei met 5,1% gedaald naar 19.478. Ten opzichte van vorig jaar is er in de provincie Friesland sprake van een toename van 14%. regio

Auteur

Albert-Jan Garama