Drentse gemeenten pakken laaggeletterdheid aan

BEILEN

Binnen de arbeidsmarktregio Drenthe - in de gemeenten Borger-Odoorn, Coevorden, De Wolden, Emmen, Hoogeveen en Midden-Drenthe - is zo’n 13 tot 15 procent van de inwoners laaggeletterd. Daarom hebben deze gemeenten en UWV een educatieplan gemaakt om deze mensen op te sporen en te helpen. Het doel is om in 2016 en 2017 tussen de 700 en 850 mensen een traject aan te bieden om ze taalvaardiger te maken.

De gemeenten en UWV werken samen met lokale maatschappelijke organisaties, zoals welzijnsorganisaties, bibliotheken en scholen voor volwassenenonderwijs. Op verschillende manieren wordt het probleem aangepakt. Zo zijn er in de bibliotheken van Hoogeveen, Emmen en Klazienaveen taalpunten ingericht waar laaggeletterden zich kunnen melden. Veel laaggeletterden schamen zich omdat ze de taal niet goed beheersen. Zij moeten zich veilig voelen als zij dit probleem willen bespreken en aanpakken. Opsporen laaggeletterdheid Stichting Lezen & Schrijven helpt arbeidsmarktregio Drenthe om mensen die laaggeletterdheid zijn te vinden. Hiervoor zijn verschillende instrumenten ontwikkeld en inmiddels ook ingezet. Zo wordt binnen de Werkpleinen in de regio voor iedere nieuwe uitkeringsgerechtigde standaard de Taalmeter afgenomen. Dit is een online-instrument, dat binnen 12 minuten aangeeft of iemand wel of niet laaggeletterd is. In de zoektocht naar werk is het heel belangrijk te weten hoe taalvaardig iemand is zodat je ondersteuning kunt bieden als dat nodig is. Probleem laaggeletterdheid Meedoen in de maatschappij; hoe doe je dat als je niet goed kunt lezen en schrijven? Om mee te kunnen doen, is het noodzakelijk informatie te kunnen begrijpen. Als iemand laaggeletterd is, zorgt dit voor lastige obstakels. Bijvoorbeeld door het niet kunnen lezen van straatnaambordjes of handleidingen. Daarom is het belangrijk dat deze mensen worden geholpen.

Auteur

Albert-Jan Garama