COLUMN Foekje Dijk 'Oogcontact'

ASSEN

Foekje Dijk: 'Oogcontact'

‘Wie verre reizen doet kan veel verhalen’, aldus een oud gezegde. Dit stamt natuurlijk uit de tijd dat er nog geen televisie of internet was en mensen zich over het algemeen te voet, te paard of per rijtuig verplaatsten. Een gezegde dat eigenlijk geen waarde meer heeft. Want zeg nu zelf, tegenwoordig kun je zittend achter de computer, laptop, i-pad of mobiele telefoon met slechts een enkele druk op knop of toets in de meest obscure krochten van, laten we zeggen, Verweggistan komen. Maar toch, wie de deur uit gaat, komt soms met de meest onverwachte en verrassende dingen in aanraking. Althans, wanneer een mens daar oog voor heeft. Als dat zo is, dan kan daar misschien een meer of minder smakelijk verhaal over te vertellen zijn. Het doet me denken aan die keer, dat ik op goede een dag een mij onbekende stad bezocht. Laverend tussen druk verkeer zag ik plotseling een auto voorbij rijden met groot op de flanken geschilderd het woord ‘oogcontact’.Daaronder een telefoonnummer en een emailadres. Heel even dacht ik aan een contactsite voor mensen op zoek naar een relatie, of, zo schoot het door me heen, misschien betrof het zelfs wel een soort van escortclub. Hetgeen tot mijn schande meer iets over mij zelf zegt dan over de naamgeving. Bij nader inzien bleek het de naam te zijn van de plaatselijke opticien. Een briljante vondst. Oogcontact. Op die dag in de onbekende stad bedacht ik dat dit ook een prachtnaam voor onze geloofsgemeenschappen zou kunnen zijn! Het is zo belangrijk om elkaar in de ogen te kunnen kijken! Wanneer er geen oogcontact is, dreigen mensen te verdwijnen in containerbegrippen (asielzoekers, vluchtelingen, armen, eenzamen). En dat is soms letterlijk doodgevaarlijk! Wanneer de kwetsbare mens een naam en een gezicht heeft, pas dán wordt ruimte voor bekommernis geschapen. Foekje Dijk, Vrijzinnig Assen. (19 juni: 10.30 – 12.00 uur inspiratieochtend met dr. Renée Wagenvoorde in de Doopsgezinde Kerk, Oranjestraat 13)

Auteur

Albert-Jan Garama