Nominaties Harry de Vroome Penning 2016 bekend

ASSEN

De werkgroep Harry de Vroome van Het Drentse Landschap heeft uit de inzendingen die ze dit jaar heeft ontvangen, drie genomineerd voor de gelijknamige penning.

Dit zijn Geluidwal langs- en ecoduct over de A28 ter plaatse van het Dwingelderveld Het Arboretum Assen Landschapsbiografie van de Drentse Aa De uitreiking van de Harry de Vroome Penning vindt plaats op donderdag 7 juli a.s. Meer informatie over de genomineerden is te vinden op www.drentslandschap.nl. Waarom een penning? Het Drentse Landschap reikt tweejaarlijks de Harry de Vroome Penning uit aan initiatieven of mensen die iets bijzonders voor de ontwikkeling van het landschap In Drenthe hebben gedaan of gaan doen. Centraal daarbij staat een duurzame kwaliteitsbevordering van landschap met behoud van landschapkarakteristieke elementen. Informatie over Harry de Vroome Harry de Vroome werkte als consulent landschapsbouw bij Staatsbosbeheer in Drenthe. Zijn hele leven stond in het teken van de natuur en het landschap. Ondanks dat het landschap aan allerlei veranderingen onderhevig was, wist Harry de Vroome op vele plekken het landschap haar vorm te laten behouden. Zijn inspirerende kracht was een voorbeeld voor velen die zich met het landschap bezighielden. Onder het motto ‘Landschap als blijvende bron van inspiratie’ tracht de Werkgroep Harry de Vroome van Het Drentse Landschap zijn gedachtegoed levendig te houden, door eens in de twee jaar de penning uit te reiken. De penning wordt uitgereikt door Het Drentse Landschap op advies van de gelijknamige werkgroep. In deze werkgroep zitten vertegenwoordigers van Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Natuur en Milieufederatie Drenthe, B+O Architecten en kunst, cultuur en bouw- en landschapsarchitectuur. Ali Edelenbosch is voorzitter van de werkgroep.

Auteur

Albert-Jan Garama