Culturele investeringen gedeputeerde staten

DRENTHE

Het college van gedeputeerde staten investeert ruim 4 miljoen in een aantal culturele instellingen, zoals de grote Drentse musea en kunstenaarsfabrieken.

Met de investering in de musea wil het college de huidige sterke positie van de Drentse musea behouden en waar mogelijk versterken. Doel van de investering in kunstenaarsfabrieken is om startende kunstenaars en ondernemers in de creatieve industrie de kans te bieden om eenvoudig en tegen een lagere huurprijs werkruimte te vinden. Gedeputeerde Cees Bijl: “Er waait een nieuwe wind door cultureel Drenthe. Met deze investeringen willen we al het moois wat Drenthe te bieden heeft ook voor de toekomst extra versterken. De investeringen sluiten aan bij de doelstellingen van het huidige collegeprogramma en dan met name bij de ambitie om vrijetijdseconomische provincie nr. 1 te worden, onder andere door een kwalitatief aantrekkelijk cultuuraanbod.” De provincie vervult in de meeste gevallen de rol van (mede)financier (subsidieverstrekker), die onder voorwaarden geld ter beschikking stelt. Met de door de provincie toegekende middelen (en met middelen van derden) kunnen de directies van de culturele instellingen gerichte opdrachten verlenen. Alleen voor de investeringen in de gebouwen van het Drents Museum vervult de provincie de rol van opdrachtgever, omdat die gebouwen eigendom van de provincie zijn. Het geld wordt als volgt verdeeld: De stichting Hunebedcentrum € 979.000,-- De stichting Nationaal Gevangenismuseum € 590.000,-- De Maatschappij van Weldadigheid € 600.000,-- De stichting Herinneringscentrum Kamp Westerbork € 1.000.000,-- Het Drents Museum € 600.000,-- Kunstenaarsfabrieken € 356.000,-- De nota wordt ter besluitvorming aan provinciale staten voorgelegd.

Auteur

Albert-Jan Garama