Van Lieflandschool gaat prokkelen

ASSEN

Ongeveer 40 leerlingen van de Van Lieflandschool in Assen lopen op donderdag 9 juni stage bij verschillende instellingen en bedrijven in de omgeving. Daar werken zij samen met reguliere medewerkers op verschillende afdelingen van het bedrijf.

ASSEN - De leerlingen kunnen hiermee hun talenten laten zien en een waardevolle bijdrage leveren. De activiteit vindt plaats in het kader van de Prokkelweek 2016 waarin donderdag 9 juni is uitgeroepen tot Nationale Prokkelstagedag. Tijdens de Prokkelweek staan ontmoetingen tussen mensen met en zonder verstandelijke beperking centraal. ,,Wij gaan altijd op Prokkelstagedag, dat organiseren wij voor alle leerlingen van 12 tot 20 jaar”, vertelt José Dunnewind, stage- uitstroom coördinator bij de Van Lieflandschool, afdeling VSO (speciaal onderwijs). ,,Volgens mij is dit al het vierde of vijfde jaar dat we dit doen. Gezamenlijk gaan we naar de bedrijven toe en alle personeelsleden zoals de leraren en onderwijsassistenten gaan mee. Tussen 09.30 uur en 14.30 uur lopen we dan deze prokkelstage.” De leerlingen proeven deze dag aan werkzaamheden die ze nog niet eerder hebben gedaan. Dit kan ook in het reguliere bedrijfsleven. ,,Bedrijven die ondermeer meedoen zijn; De Drentsche Golf and Country Club hier worden snoei en opruimwerkzaamheden gedaan enbij de brillenfabriek in Tynaarlo meegeholpen in de productie. We gaan naar Manege Stal de Boswal in Hoogesmilde en net als vorig jaar naar het Provinciehuis waar stage wordt gelopen bij de beveiliging en horeca. Groen en klussen wordt gedaan bij kinderopvang de Hasselbraam in Eext en een aantal leerlingen gaan naar Maatschap BoerderijBezu- Hidding in Langelo voor werken op de boerderij” ,,Ook gaan we naar een aantal met ons samenwerkende instellingen in Assen zoals Multa bedrijven, afdeling metaal, hout, de kinderboerderij en vorming en media. Bij boerderij De Deel van Promens-care is van alles en nog wat te doen en bij Visio de Brink in Vries werken leerlingen in de bedrijfskantine.” ,,Het is altijd wel een spannende dag, al zijn de leerlingen ouder als 15 jaar wel gewend stage te lopen”, vertelt José. ,,Het hoort bij ons onderwijs. Tussen de 15 en 20 jaar zijn we bezig met de fase richting geleidelijke uitstroom, waarin we de leerlingen zorgvuldig begeleiden naar regulier werk of dagbesteding. Deze periode gebruiken we omvia stages de leerlingen te laten kennismaken met wat voor vorm van arbeid dan ook. Voor de jongeren van 12 tot 14 jaar is dit een eerste kennismaking. Zij gaan nu ook buiten de school proeven aan verschillende werkzaamheden. Bij de Prokkelstage kijken we ook naar de voorkeuren van de leerlingen. We maken zoveel mogelijk op interesse een keuze wie waar heen gaat.” José hoopt dat Prokkel nog wat meer in de picture komt bij de reguliere bedrijven. ,,Het is prettig als ze de deuren openstellen. Uit Prokkel kunnen leuke dingen voortkomen die van grote waarde zijn in onze samenleving en kansen geeft aan mensen met- en zonder arbeidsbeperking. Mooi is dat de provincie Drenthe het goede voorbeeld geeft en jaarlijks de startconferentie organiseert die voor de Prokkelweek aan wordt gehouden.” Cindy Houwen Eigen foto

Auteur

Albert-Jan Garama