DC-opleidingen scoren gemiddeld een 6,9

ASSEN

De studenten van Drenthe College (DC) beoordelen hun opleiding met een 6,9. Dit is de uitkomst van het tevredenheidsonderzoek dat het eind 2015/begin 2016 door de Jongerenorganisatie Beroepsonderwijs (JOB) onder alle mbo-studenten is gehouden.

Deze score is vrijwel gelijk aan het cijfer van twee jaar geleden. Aan het onderzoek heeft 57 procent van alle DC-studenten deelgenomen (was 56 procent in 2014). Daar waar het cijfer voor de eigen opleiding vrijwel gelijk gebleven is, zijn de studenten wat kritischer over Drenthe College als instituut. Dit komt tot uiting in een lager cijfer voor DC als school: een 6,4. Dat dit cijfer lager uitvalt dan het cijfer voor de eigen opleiding niet vreemd; studenten voelen zich meer en nauwer betrokken bij de eigen opleiding dan bij het grote geheel. DC is blij dat, ondanks eerdere (recente) berichten dat studenten zich niet veilig zouden voelen, de uitkomsten van de JOB-monitor een duidelijk ander beeld tonen. De studenten geven DC voor het thema veiligheid een 4,1 (op 5-puntsschaal). Het is ook de bevestiging dat de DC-aanpak met overzichtelijke locaties en de persoonlijke benadering door docenten en conciërges goed werkt. Drenthe College is verder tevreden met de constatering dat belangrijke aspecten van het onderwijs positief worden gewaardeerd: de toetsing en examinering, de stage (voor BOL) en de kwaliteit van de leerwerkplek (BBL) worden positief beoordeeld. Gezien de omvang van het onderzoek maakt Drenthe College de komende weken nadere analyses over hoe alle DC scores zich verhouden tot het landelijk gemiddelde en tot de uitkomsten van het onderzoek 2014. Daarmee brengt Drenthe College in detail per sector, team en locatie in kaart waar verbeterpunten liggen. Drenthe College is een mbo en opleidingencentrum. Elk jaar volgen ruim 8.300 studenten een opleiding aan Drenthe College, dichtbij huis op één van de vele locaties in de provincie Drenthe. Kernlocaties zijn Assen, Emmen en Meppel.

Auteur

Albert-Jan Garama