Provincie biedt ruimte aan innovaties en nieuwe bedrijvigheid

ASSEN

Concurrentiekracht, Groene Economie, Vestigingsklimaat en een evenwichtige arbeidsmarkt.

Dat zijn de vier speerpunten waarmee de provincie Drenthe in de periode 2016-2019 ruimte wil bieden aan innovatieve bedrijvigheid, met als doel de versterking van de economische structuur en duurzame werkgelegenheidsontwikkeling. Dat staat in het nieuwe Economische Beleidskader: “De Economische Koers Drenthe 2016-2019”, dat gedeputeerde staten vandaag hebben vastgesteld. ‘De Economische Koers haakt in op het collegeprogramma Dynamisch en Ondernemend Drenthe en de Noordelijke Innovatie Agenda (NIA) die in 2015 zijn vastgesteld. De Economische Koers vormt het vertrekpunt voor uitvoering van economische programma's en projecten zoals onder andere het uitvoeringsprogramma Arbeidsmarkt en Onderwijs’, aldus gedeputeerde Henk Brink. In lijn met de werkwijze van de NIA wil de provincie de komende jaren vanuit gedeelde ambities partijen bij elkaar brengen en samen met deze partijen bijdragen aan groei en banen in de sterke Drentse sectoren: HTSM (High Tech Systemen en Materialen), Groene chemie/biobased economy en de medische technologie. Bijeenkomsten Om innovatie en industrie beter op elkaar aan te laten sluiten organiseert de provincie Drenthe de komende maanden een aantal bijeenkomsten en een Internetconsultatie om het bedrijfsleven en het maatschappelijke middenveld de mogelijkheid te geven om met concrete ideeën en voorstellen te komen voor gezamenlijke uitvoeringsprojecten. De provincie Drenthe heeft daarbij een stimulerende, faciliterende en participerende rol. De Economische Koers Drenthe is tot stand gekomen met input van Provinciale Staten, ondernemers en het maatschappelijk middenveld. De Economische Koers Drenthe wordt ter vaststelling voorgelegd aan Provinciale Staten.

Auteur

Albert-Jan Garama