Gemeente Assen in gesprek met Axis bezoekers over cultuuraanpak

ASSEN

De gemeente Assen werkt samen met culturele organisaties aan een nieuwe cultuuraanpak. Deze aanpak staat in het teken van samenwerking, afstemming en vernieuwing. Centrale thema’s in de aanpak zijn cultuur en economie, educatie en participatie.

Het Stadstheater Axis festival, dat dit weekend wordt gehouden, benut de gemeente om met betrokkenen en liefhebbers van cultuur van gedachten te wisselen over de nieuwe cultuuraanpak. Deze gesprekken vinden op verschillende momenten plaats. Aansluitend op twee voorstellingen op zaterdag 28 mei kunnen bezoekers samen met vertegenwoordigers van de gemeente doorpraten over talentontwikkeling en cultuur en participatie. Op zondagmiddag 29 mei zijn er twee debatten in de Gouverneurstuin. Onderwerpen zijn cultuur als aanjager van de economie en cultuur en participatie. Aan de debatten nemen onder andere deel Jan Albert Westenbrink van Marketing Drenthe, Kor IJszenga van Van Gorcum, Annabel Birnie van het Drents Museum en Henny Luppes van Vaart Welzijn. Gespreksleider is cultuurwethouder Maurice Hoogeveen. Bezoekers aan het Stadstheater Axis festival kunnen ideeën over cultuur in Assen ook delen op een van de grote borden langs de looproutes in de Gouverneurstuin. De tweede enquête die de gemeente aan het digitale Stadspanel voorlegt gaat over het huidige en het gewenste aanbod aan cultuur.

Auteur

Albert-Jan Garama