Leerlingen Lariks behalen internationaal erkend diploma Frans

ASSEN

Negen leerlingen van havo en vwo van locatie Lariks van CS Vincent van Gogh hebben dinsdag 24 mei uit handen van sectordirecteur Bert Oosting het DELF-diploma niveau A2 ontvangen.

DELF betekent Diplôme élémentaire de la langue française en staat voor een officieel door de Franse staat erkend diploma Franse taalvaardigheid, georganiseerd door Centre International d’Etudes Pédagogiques. De leerlingen zijn allen geslaagd met een hoog cijfer; gemiddeld scoorden ze een 8,3. Dit jaar doet Lariks voor het eerst mee aan het DELF-examen en biedt hiermee getalenteerde leerlingen een uitstekende manier om hun taalkennis verder te verdiepen. Naast de reguliere lessen Frans, hebben de leerlingen in hun eigen tijd het vak extra gevolgd. Docenten Petra Hopmans en Liesbeth Hunse die de leerlingen hebben begeleid: ‘Het was niet alleen voor de leerlingen maar ook voor ons als docenten spannend om hier voor eerst aan mee te doen. Gelukkig hadden we een fantastische en hardwerkende groep leerlingen en een geweldig eindresultaat!’ De leerlingen hebben examen gedaan in vier onderdelen: luistervaardigheid, leesvaardigheid, schrijfvaardigheid en mondelinge taalvaardigheid. De eerste drie onderdelen werden op school geëxamineerd, de mondelinge vaardigheid werd getoetst in Bilthoven. Het DELF-diploma is internationaal erkend en voor onbepaalde tijd geldig.

Auteur

Albert-Jan Garama