Verkeershinder N371 Bovensmilde en Smilde

SMILDE

Op de provinciale weg N371 (Hoofdweg) tussen Bovensmilde en Smilde heeft het verkeer van 6 juni tot het eind van het jaar last van verkeershinder. Dit komt doordat netbeheerder Enexis de gasleiding vervangt, die onder het parallel lopende fietspad ligt. Op dit deel van de N371 zal telkens op een kort wegvak gewerkt worden.

Ter hoogte van het wegvak is dan maar één rijbaan beschikbaar voor het autoverkeer. Enexis vervangt de bestaande gietijzeren gasleiding door een nieuwe en maakt daarbij ook nieuwe aansluitingen op de woningen. Dat gebeurt over een lengte van ongeveer 2 km (km 8.2 tot 10,55). De werkzaamheden vinden plaats vanaf de bebouwde kom van Bovensmilde (Grietmanswijk/brug) in zuidelijke richting, tot aan de Linthorst Homanweg (Polakkenbrug) in Smilde. BAM Infra voert de werkzaamheden uit. Verkeershinder Van 6 juni tot en met december 2016 worden fietsers over de rijbaan geleid ter hoogte van het werkvak (telkens ongeveer 250 meter). Er is voor het autoverkeer dan slechts één rijbaan beschikbaar. Het autoverkeer wordt geregeld met tijdelijke verkeerslichten. Om de hoeveelheid verkeer op dit deel van de N371 te beperken, wordt vanaf Hoogersmilde en Bovensmilde (bij de kruising N371- N373) met informatieborden een adviesroute aangegeven via de A28. Tijdens TT geen hinder De N371 is normaal beschikbaar tijdens de TT (van donderdag 23 juni t/m maandag 27 juni), tijdens de Fiets4daagse (van 19 t/m 22 juli) en tijdens de bouwvakvakantie (van 1 t/m 19 augustus). De gehele rijbaan is dan vrij en fietsers kunnen het fietspad gebruiken. In het voorjaar van 2017 wordt het fietspad hersteld. Daarvoor is het enkele dagen afgesloten. Meer informatie hierover komt te zijner tijd beschikbaar. Het weer kan de duur van de werkzaamheden beïnvloeden.

Auteur

Albert-Jan Garama