Ook Noorderzijlvest vierde World Fish Migration Day

ASSEN

Bijna 70 mensen gingen afgelopen zaterdag mee op ‘vissentrektocht’ even buiten Lieveren. Initiatiefnemer waterschap Noorderzijlvest, organiseerde deze excursie samen met Staatsbosbeheer en Hengelsportfederatie Groningen Drenthe. Aanleiding was de World Fish Migration Day op 21 mei. Op 450 plekken over de hele wereld werd die dag aandacht gevraagd voor vrije vismigratie.

Tijdens de vissentrektocht maakten deelnemers kennis met de bewoners van het Groote Diep. Ecologen Edwin en Roy vertelden waarom het zo belangrijk is dat vissen vrij tussen verschillende leefgebieden kunnen trekken. En hoe het waterschap aan de hand van waterinsecten controleert hoe schoon het water is. Want in schoon water is het ook voor vissen beter vertoeven. Het water in het Groote Diep is van goede kwaliteit. Dat blijkt ook uit het gegeven dat de vorig jaar uitgezette zeeforel het goed doet in de beek, wist Albert Jan van de Hengelsportfederatie te vertellen. Henk van Staatsbosbeheer schetste hoe de – inmiddels weer kronkelende beek – past in de inrichting van het beekdalgebied. Kronkelen is beter In 2013 en 2014 werkte Noorderzijlvest aan een deel van het Groote Diep, even buiten het dorp Lieveren. Het waterschap liet de beek weer kronkelen en waterplanten staan voor schoon zuurstofrijk water. Het legde grindbedden aan, zodat vissen gemakkelijker hun eitjes kunnen leggen. In dit project werkte het waterschap samen met Staatsbosbeheer Kop van Drenthe. De Hengelsportfederatie Groningen-Drenthe levert vaak vrijwilligers om vistrappen schoon te maken en helpt bij het monitoren van vissen. Vissen moeten vrij kunnen zwemmen Voor een goede visstand moeten vissen vrij door kanalen, sloten, plassen en beken kunnen zwemmen. Vissen zwemmen namelijk tijdens hun leven naar verschillende leefgebieden (vismigratie). Is de verbinding tussen deze leefgebieden geblokkeerd? Dan kunnen veel vissoorten niet overleven. Carla Alma, dagelijks bestuurslid: “Bij een gezond en robuust watersysteem hoort zeker ook een gezonde visstand. Om de voeten droog te houden hebben we de afgelopen decennia veel stuwen, gemalen en sluizen in het water aangelegd. Voor de vis vaak onneembaar. Door deze blokkades weg te halen en bijvoorbeeld vispassages aan te leggen, houden wij nog steeds de voeten droog en genieten mens én vis van schoon water.” World Fish Migration Day De vissentrektocht wordt georganiseerd in het kader van de World Fish Migration Day. Onder de slogan ‘fish can’t travel like we can’ vraagt de organisatie aandacht voor het belang van vrije vismigratie. Op 450 plekken wereldwijd ‘doken’ bezoekers in de wereld van de vis.

Auteur

Albert-Jan Garama