Excursie Veenbrug Smilde

SMILDE

Het Drentse Landschap heeft 5 juni 14.00 uur een wandelexcursie naar de prehistorische veenbrug in Smilde.

Een paar jaar geleden kwam de reconstructie gereed van de prehistorische veenbrug. Deze houten constructie uit 220 v Chr. vormde tussen de hoger gelegen zandkoppen een overbrugging over het westelijke randveen, in de voormalige uitgestrekte Smildeger Veenen. Een paar honderd meter verderop is rond 1925 bij de vervening een 2e veenbrug aangetroffen die deel uitmaakte van dezelfde verbinding. De beide veenbruggen hadden een lengte van respectievelijk 280 en 170m. Door overgroeiend veen zijn de bruggen ruim 2200 jaar geconserveerd gebleven. In 1983 is het restant van de veenbrug onderzocht. De verlengde reconstructie is over de oude restanten gelegd. Onder leiding wordt tijdens een fraaie wandeling door veld, bos en over de heide uitleg gegeven over de vorming van het landschap gedurende de ijstijden, de vervening en ontginning. Uitgebreide uitleg krijgt u bij de veenbrug over de archeologische aspecten, het onderzoek en de reconstructie. De duidelijk herkenbare ligging in het hier onverwacht glooiende landschap is opmerkelijk. De wandeling voert verder nog langs een pingoruïne, veenputten en over de bodem van een meerstal. De wandelexcursie start om 14.00 uur aan de Suermondsweg 18, 9422 VA in Smilde.

Auteur

Albert-Jan Garama