Muurschildering in Parkeergarage Drents Museum

ASSEN

Tom Hageman, oprichter en algemeen coördinator van de Klassieke Academie, heeft 20 mei de muurschildering op de buitenmuur van Parkeergarage Drents Museum in Assen, overgedragen aan wethouder Maurice Hoogeveen.

Op de buitenmuur bij de entree is een schilderij aangebracht voorzien van twee Griekse schonen die de poort bewaken. De poort is bekroond met het wapen van Assen en leidt naar een fraai landschap. De muurschildering is ontworpen door studente Willy Janssen Bredeveld, waarbij zij is begeleid door docenten Matthijs Röling en Jille van der Veen. De muurschildering is aangebracht in de week van 25 tot en met 29 april door de ontwerpster, docent Jille van der Veen en enthousiaste en betrokken studenten van de Klassieke Academie. Of zoals Jille vertelde, er was al een klik vanaf de eerste dag. Het ontwerp en schilderen van dit bijzondere kunstwerk is geïnitieerd door de Klassieke Academie voor Beeldende Kunst Groningen in het kader van haar 10-jarig bestaan. Deze academie is de kunstvakopleiding in Noord-Nederland voor figuratieve schilder- en beeldhouwkunst op HBO niveau. Studenten leren het ambacht vanuit waarneming en techniek, kijken en doen. In het 3e jaar worden ze gestimuleerd te werken vanuit de eigen ideeënwereld en zo hun persoonlijke beeldtaal te ontwikkelen. De Klassieke Academie viert haar tienjarig jubileum met een aantal activiteiten, zoals ‘de Klassieke Salon’, een expositie manifestatie verspreid over de Noordelijke Provincies en Ost-Friesland. Een ander onderdeel is de leergang muurschilderen; deze leergang wordt het komende studiejaar verder uitgewerkt in de beroepsvoorbereiding. Voor de locatie zijn door diverse studenten meerdere ontwerpen gemaakt waaruit dat van Willy is geselecteerd.

Auteur

Albert-Jan Garama