Daling WW en meer vacatures in Drenthe

ASSEN

In april nam de WW in Drenthe af tot 16.100 uitkeringen. In vrijwel alle sectoren van de Drentse economie daalde het aantal nieuwe WW-uitkeringen. Het aantal vacatures nam verder toe. De minder ruime arbeidsmarkt biedt werkzoekenden meer kansen op het vinden van werk.

Eind april 2016 telde Drenthe 16.093 WW-uitkeringen. Dat is 6,5% van de beroepsbevolking. Het aantal WW-uitkeringen in Drenthe nam in april af met 499 uitkeringen (-3,0%). Ten opzichte van vorig jaar verstrekte UWV in Drenthe 16,4% (2.267) meer WW-uitkeringen. Minder nieuwe WW uit en meer vacatures Het economisch herstel blijkt vooral uit een daling van het aantal nieuwe WW-uitkeringen. In vrijwel alle sectoren van de Drentse economie daalde het aantal nieuwe WW-uitkeringen.Dit was vooral het geval in de uitzendsector, bouw en industrie. Maar ook in seizoensgevoelige sectoren als landbouw en horeca nam het aantal nieuwe WW-uitkeringen af. Het herstel komt ook tot uitdrukking in een toename van vacatures. In het afgelopen jaar nam het aantal openstaande online[1] vacatures in Drenthe toe met 28%. In april staan vooral in de techniek veel vacatures open. Werkgevers vaker op zoek naar personeel via sociale media Meer vacatures en minder WW-uitkeringen bieden werkzoekenden meer kans op het vinden van werk. De manier waarop werkzoekenden en werkgevers elkaar vinden, verandert de laatste jaren echter in snel tempo. Steeds meer bedrijven zetten sociale media in om personeel te werven. Dit blijkt uit een enquête van UWV onder 4.700 bedrijven die vorig jaar vacatures hebben vervuld. Voor kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt, zoals ouderen en ongeschoolden, blijken relaties en open sollicitaties een goede toegangspoort tot werk. De krantenadvertentie verliest verder terrein. Hier vindt u het rapport. Twitterbanenmarkt Op donderdag 19 mei organiseert Twitter de Europese banenmarkt #jouwbaan! Gedurende de hele dag tweeten bedrijven uit allerlei sectoren en landen in Europa hun vacatures in een poging de beste kandidaten te vinden om de open functies te vervullen. Werkzoekenden worden opgeroepen om hun cv in 140 tekens of minder te tweeten om zich te presenteren naar potentiële werkgevers. Gedurende de dag tweeten experts op het gebied van werkgelegenheid en opleiding tips en hints over online netwerken en het binnenhalen van je droombaan. UWV doet mee als partner aan #jouwbaan en koppelt op die dag online werkzoekenden en werkgevers aan elkaar. Overal in Nederland daling WW In Nederland komt het aantal WW-uitkeringen eind april uit op 460.521. Dat is 5,2% van de beroepsbevolking. Vorige maand waren dat er 470.163. In de afgelopen maand daalde het aantal WW-uitkeringen landelijk met 2,1% (9.642). Alle provincies laten een daling van de WW zien. In Noord-Nederland en in Zeeland daalde de WW de afgelopen maand het sterkst. Een jaar eerder telde Nederland 426.858 WW-uitkeringen. Daarmee steeg het aantal WW-uitkeringen in Nederland op jaarbasis met 7,9% (33.663). De stijging over het afgelopen jaar varieerde van 2,1% in Utrecht tot 16,4% in Drenthe. Regionale verschillen De ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in de andere noordelijke provincies geven een vergelijkbaar beeld met dat in Drenthe. In alle drie de noordelijke provincies daalde de WW in april. Ten opzichte van een jaar eerder steeg het aantal WW-uitkeringen in alle 3 de noordelijke provincies. UWV verstrekte eind april in de provincie Groningen 16.977 WW-uitkeringen; 2,6% minder dan vorige maand. In Groningen was er het afgelopen jaar sprake van een toename van 10,8%. Het aantal WW-uitkeringen in Friesland is in april met 4,3% gedaald naar 20.524. Ten opzichte van vorig jaar is er in de provincie Friesland sprake van een toename van 13,9%. Wet werk en zekerheid De Wet Werk en Zekerheid heeft een structureel verhogend effect op het aantal WW-uitkeringen (zie ook toelichting pagina 6). [1] De online vacatures zijn alle vacatures, nieuw en openstaand, die UWV op werk.nl voor werkzoekenden zichtbaar maakt. Het aantal online vacatures UWV vormt een indicatie voor de vraag naar personeel op de arbeidsmarkt. Standcijfers geven aan hoeveel vacatures er op dat moment online openstaan. arbeidsmarkt

Auteur

Albert-Jan Garama