Hoogersmilde eerste verkeersbordenarme dorp in Midden-Drenthe

HOOGERSMIL:DE

Hoogersmilde heeft nog maar een minimum aantal verkeersborden in het dorp. Minder borden betekent een mooier en veiliger dorp. Wethouder Gerard Lohuis van de gemeente Midden-Drenthe heeft op 12 mei de eerste overbodige verkeersborden in Hoogersmilde weggehaald.

De gemeente Midden-Drenthe is samen met dorpsbelangen Hoogersmilde aan de slag gegaan om te kijken naar de hoeveelheid verkeersborden in het dorp. Er bleken veel overbodige verkeersborden te staan. Door de borden weg te halen en alleen de meest noodzakelijke borden te laten staan ziet de omgeving er mooier uit en is het veiliger voor de weggebruikers. De veiligheid wordt verhoogd omdat de weggebruikers niet worden afgeleid door een veelheid aan borden. Hierdoor is er meer aandacht voor het verkeer en is er minder kans op ongelukken. Wethouder Lohuis: ‘de gemeente vindt de veiligheid van de weggebruikers erg belangrijk. Hoogersmilde is een mooi voorbeeld hoe er samen met de inwoners gekomen is tot het verminderen van het aantal verkeersborden zonder dat de veiligheid in het gedrang komt’. Pilot Hoogersmilde is het eerste dorp in Midden-Drenthe waar de overbodige verkeersborden worden verwijderd. Het is een pilot om ervaring op te doen. Met deze ervaring wordt er gekeken of er meer dorpen in de gemeente verkeersbordenarm kunnen worden. 30 en 60 km/u zones Tegelijk met het verwijderen van de overtollige verkeersborden in Hoogersmilde wordt gestart met de inrichting van 60 km/u zones in het buitengebied rondom het dorp. Daarnaast wordt Hoogersmilde een volledig 30 km/u-gebied. Op meerdere plekken in de gemeente zijn 30 en 60 km/u zones gekomen. Het doel hiervan is om een duidelijke onderverdeling te krijgen in verblijfsgebieden en verkeersgebieden. Ook de invoering van deze zones heeft als doel om de gemeente veiliger te maken voor alle weggebruikers. Het realiseren van de zones is halverwege 2016 in de hele gemeente gereed.

Auteur

Albert-Jan Garama