Studieavond met ds. Oscar Lohuis in Assen

ASSEN

In Assen is 24 mei een studieavond met ds. Oscar Lohuis, spreker van de stichting Christenen voor Israël. Het onderwerp waarover hij spreekt is: Wie is Jezus in relatie tot Israël? De bijeenkomst vindt plaats in de CGK Bethelkerk, Groningerstraat 16. De aanvang is om 20.00 uur, toegang is gratis.

Jezus heeft gezegd dat het heil uit de Joden is en die redding is al door Israël naar de wereld toegekomen, en redding zal ook in de toekomst door Israël naar de wereld komen. De wederkomst van Christus (de Messias) zal niet buiten Israël om gaan. Daarom is zo belangrijk dat wij Israël steunen. Romeinen 11 zegt dat God ons (als kerk uit de heidenen) niet zal sparen als wij ons verheffen ten opzichte van Israël. Dat is veelvuldig gebeurd in de kerkgeschiedenis en daarom ontbreekt er leven in veel kerken en gemeenten. Achtergrond spreker Ds. Oscar Lohuis was in het verleden verbonden aan de baptistengemeenten in Meppel en Emmeloord. Vanaf 2007 is hij vrijgesteld om zich helemaal te geven aan de Woordverkondiging als rondreizende prediker, evangelist en Bijbelleraar. Lohuis spreekt regelmatig in kerken, hij verzorgt Bijbelstudies en schrijft columns in verschillende bladen. Lohuis: “De tijd waarin wij nu als Kerk van Jezus Christus leven vraagt om een serieuze overdenking van de plaats van Israël in Gods reddingsplan voor deze wereld.”

Auteur

Albert-Jan Garama