GS Drenthe weer op volle sterkte

ASSEN

Het college van Gedeputeerde Staten van Drenthe zal na de installatie van de heer Cees Bijl op 25 mei 2016 weer op volle sterkte zijn. Het college heeft in overleg met de heer Bijl de personele wisseling aangegrepen om de samenstelling en de inhoud van de portefeuilles tegen het licht te houden.

De zittende bestuurders en de kandidaat gedeputeerde hebben samen gekeken naar de huidige portefeuilleverdeling in het college. Hierbij zijn evenwichtigheid en persoonlijke affiniteit bij de onderwerpen afgewogen. Dit leidt tot een lichte herschikking van taken. Integraliteit en verbinding zijn belangrijk voor het college. In de nieuwe samenstelling wil het college haar ambities voor de provincie Drenthe waarmaken, door op een open wijze verder samen te werken. Als het college weer voltallig is zal in het constituerend beraad op 26 mei 2016 de portefeuilleverdeling en de waarneming van de taken van de commissaris van de Koning formeel worden vastgesteld.

Auteur

Albert-Jan Garama