Autismecafé Assen over autisme en een verstandelijke beperking

ASSEN

Autismecafé Assen is op 26 mei, locatie het Schakelveld, Witterhoofdweg 1a. Het Autismecafé is een ontmoetingsplek voor ouders van kinderen of jongeren met autisme. Het thema is ‘Autisme en een verstandelijke beperking'.

Vaak is eerst duidelijk dat een kind een verstandelijke beperking heeft. De ontwikkeling verloopt trager dan andere kinderen in dezelfde leeftijd. Wanneer een kind daarnaast ook nog autisme heeft, is dat van invloed op de hele ontwikkeling. En op alle levensgebieden. Dat betekent vaak dat iemand niet goed functioneert op sociaal gebied en heel erg de behoefte heeft aan duidelijkheid en structuur. Bij deze dubbele beperking is het vaak lastig om vast te stellen op welk niveau iemand functioneert. Vaak is er sprake van een ‘disharmonisch profiel’. Gespreksleidster Hanneke Kappen gaat deze avond met Ton en Marion Dijkstra, ouders van Robbie (17, autisme en verstandelijke beperking) en Shanna Visser (orthopedagoog W.A van Lieflandschool) in gesprek over het thema. De avond begint om 20.00 uur. Meer info op www.autismecafe.nl.

Auteur

Albert-Jan Garama