COLUMN Foekje Dijk: 'Niet vergeten'

ASSEN

Foekje Dijk 'Niet vergeten'

Sommige mensen leggen een knoop in hun zakdoek, weer anderen installeren een app op de mobiele telefoon, je hebt zelfs van die lui die nog een schoolbord op de keukendeur hebben geverfd … Dit alles, om gewaarschuwd te worden dat ze nog iets moeten doen of dat ze iets niet vergeten. Het is vreemd gesteld met herinneringen. Een herinnering is een ervaring uit het verleden, die in het geheugen is opgeslagen, en die men zich voor de geest kan roepen. Hoe dat kan? Het is een klein wonder. Want hoe ervaring of kennis in het lange termijngeheugen wordt opgeslagen en weer kan worden teruggezocht, is nog steeds een onderwerp van studie. Niet alleen in de zo genoemde cognitieve psychologie als ook in de cognitieve neurowetenschap. Herinneringen vormen het bewustzijn. Maar: herinneringen zijn lang niet altijd betrouwbaar. Dat weet iedereen die wel eens een beroep doet op het geheugen, om vervolgens te constateren dat een gebeurtenis weleens heel anders geweest zou hebben kunnen zijn dan die welke je in je herinnering meedraagt. Herinneringen worden mede gevormd door de emoties, waar de oorspronkelijke ervaring mee gepaard gaat. En de meeste herinneringen raken uitgesleten door de tijd. Ze veranderen en vervagen naarmate er meer beleefd wordt. Is het wellicht daarom dat we in de kerkelijke geloofsgemeenschappen in een voortdurende herhaling stilstaan bij de hoogtepunten van de feesten? Nu het laatste grote, maar vooral abstracte feest van Pinksteren achter de rug is, wacht een lange zomer en onstuimige herfst, alvorens we weer geruisloos overgaan naar de adventsperiode. Het is goed om elkaar te blijven herinneren aan de kern waar het binnen de geloofsgemeenschap om gaat: onderlinge liefde, die onvoorwaardelijk omziet naar de ander. Als een mens dat waar maakt, wat zou de wereld er anders uitzien. Knoop in de zakdoek dus! Foekje Dijk, Vrijzinnig Assen

Auteur

Albert-Jan Garama