Appartementencomplex Ellen energieneutraal

ASSEN

Géén gasaansluiting en de elektriciteitsmeter aan het einde van het jaar op nul. Appartementencomplex Ellen met 28 woonheden uit de Asserwijk Lariks is het eerste grootschalige wooncomplex in Drenthe waar dit gerealiseerd wordt.

Het college van gedeputeerde staten stellen Provinciale staten voor hier een subsidie van € 175.000,- voor beschikbaar te stellen. De provincie Drenthe wil dat iedereen die in Drenthe woont vanaf 2040 niet meer afhankelijk is van fossiele energiebronnen, zoals aardgas, kolen en olie. Dit heeft zij vastgelegd in het Actieplan 10 miljard voor Drenthe, ’expeditie naar energieneutraal wonen in Drenthe’. Om dit doel te realiseren zijn goede voorbeelden nodig. Voorbeelden die in technische, procesmatige en/of financiële zin aantonen dat het loont om bestaande woningen om te bouwen tot energiezuinige woningen. Dat is reden voor GS om het project te ondersteunen. De Lariks in Assen in een naoorlogse wijk waar in veel woningen nog geen energiebesparende maatregelen zijn genomen. De provincie stimuleert samen met de gemeente Assen verhuurders, particuliere woningeigenaren en vereniging van eigenaren (VvE’s) in deze wijk om projecten te starten waarbij de huidige woningen verbouwd worden tot energieneutrale woningen. Hiervoor heeft de gemeente Assen een innovatief financieel instrument laten ontwikkelen, waardoor inwoners in staat worden gesteld een renovatie mogelijk te maken. Gedeputeerde Tjisse Stelpstra: ’De vereniging van eigenaren van dit appartementencomplex, waar zowel huurders als woningeigenaren bij aangesloten zijn heeft durf en bereidheid getoond om mee te willen doen aan de pilot. Dit zal een stimulans zijn voor andere bewoners en bedrijven in onze regio. Dergelijke initiatieven, die de route naar een Energieneutraal Drenthe versnellen, ondersteunen Drenthe in de profilering als groene provincie’.

Auteur

Albert-Jan Garama