Netwerk Duurzame Dorpen

ASSEN

In steeds meer Drentse dorpen werken bewoners samen aan een duurzame leefomgeving. Om deze Drentse dorpen te ondersteunen bij hun initiatieven is de BOKD sinds 1 mei officieel steunpunt van het Netwerk Duurzame Dorpen.

Er worden overal lokale energiecoöperaties opgezet. Dorpen nemen samen energiebesparende maatregelen, kopen collectief zonnepanelen in of wekken hun eigen energie op. Lokaal wordt er voedsel geproduceerd in de dorpsmoestuin en via het repaircafé krijgen defecte apparaten een tweede leven. Ook in het belang van de duurzame exploitatie van dorpshuizen, dé ontmoetingsplaats in het dorp, worden initiatieven ontplooid om bijvoorbeeld te werken aan energiebesparing. Dorpshuizen leggen bijvoorbeeld zonnepanelen op hun dak of schaffen ledverlichting aan. In het Netwerk Duurzame Dorpen delen dorpen kennis, ervaring en ideeën. Daardoor hoeft niet elk dorp het wiel opnieuw uit te vinden en kunnen duurzame plannen sneller en beter worden gerealiseerd. In het Netwerk kunnen alle Nederlandse dorpen informatie delen zoals plannen, projectvoorstellen, filmpjes, draaiboeken, activiteiten en contactgegevens. Andere dorpen kunnen hiervan leren en op de ervaringen voortbouwen. Naast een digitaal platform is het Netwerk Duurzame Dorpen ook gericht op de ontmoeting, persoonlijke contacten en het bevorderen van deskundigheid. Het Netwerk Duurzame Dorpen is dé plek waar dorpen samenkomen. Onze ambitie: 1000 dorpen in 2020 die ontmoeten, delen en inspireren voor een duurzame samenleving. De eerste 10 Drentse dorpen staan al op de kaart. Doet uw dorp ook mee? Kijk voor meer info op www.netwerkduurzamedorpen.nl.

Auteur

Albert-Jan Garama