Kick-off Techniek Samenwerkingsproject

ASSEN

Op Salland is 11 mei 13.30 uur de feestelijke kick-off van het Techniek Samenwerkingsproject tussen leerlingen van CBS de Scharmhof en leerlingen van de locatie Salland van CS Vincent van Gogh. Bij de kick-off zijn ook vertegenwoordigers van de zes deelnemende basisscholen aanwezig.

In het project gaan twee techniekdocenten van Salland samen met leerkrachten uit de groepen 7 en 8 van het primair onderwijs aan de slag met de leerlijn Techniek, Talent en Energie. Het doel van deze samenwerking is een inhoudelijke en duurzame verbinding te maken tussen het primair- en voortgezet onderwijs op het gebied van wetenschap, techniek en talentontwikkeling. In september 2015 is deze tweejarige samenwerking gestart onder leiding van projectleiders Petra Hummel en Levi Austin van Bètapunt Noord. De kick-off is een samenspel van leerlingen van CBS de Scharmhof en leerlingen van CS Vincent van Gogh locatie Salland.

Auteur

Albert-Jan Garama