Eerste stukken gemeentegrond overgedragen aan inwoners

ASSEN

Maandag 9 mei hebben de eerste vijf inwoners uit Assen hun handtekening gezet onder een akte van levering van een stukje voormalig gemeentegrond.

De bewoners aan de Planetenlaan hebben samen een aaneengesloten stuk grond gekocht. Wethouder Ruud Wiersema tekende namens de gemeente Assen. Het project Grondgebruik is gestart in de wijk Marsdijk en een deel van het buitengebied. Op dit moment loopt het project in het Centrum, Assen Oost en Loon. De volgende wijk is Assen West. In juni wordt voor die wijk een informatieavond georganiseerd. In september 2015 is de gemeente Assen gestart met het project Grondgebruik . Hiermee wil de gemeente in beeld krijgen welke grond bij wie in eigendom is. Eigenaren van woningen die een stukje gemeentegrond direct grenzend aan hun woning gebruiken, krijgen de gelegenheid om deze strook grond te kopen, onder voorbehoud van gemeentelijke goedkeuring. Ook kunnen inwoners een aanvraag indienen wanneer ze een stukje gemeentegrond willen kopen aangrenzend aan het eigen perceel. Meer informatie over het project Grondgebruik staat op www.assen.nl/grondgebruik.

Auteur

Albert-Jan Garama