Lancering website Geheugen van Drenthe

GROLLOO

De website Geheugen van Drenthe wordt 9 mei gepresenteerd. Deze website bestaat uit de vernieuwde en uitgebreide Drentse Encyclopedie en zestien locatiedossiers over de belangrijkste erfgoedlocaties in Drenthe, met informatie en beeldmateriaal dat gratis gebruikt mag worden.

Bijzonder is dat de website gevoed wordt met behulp van een zogenaamde aggregator, een systeem dat informatie uit tal van erfgoeddatabases bundelt. Officiële openingshandeling verricht gedeputeerde Henk Jumelet. Jumelet gaat de website in werking stellen. Een aantal sprekers is gevraagd om vanuit hun ervaring en achtergrond een inleiding te verzorgen. De lancering vindt plaats in café Hofsteenge in Grolloo. Hoogleraar Geschiedenis van de Psychologie aan de RUG, Douwe Draaisma en Dick Dijkstra, directeur Recreatieschap Drenthe, zullen vanuit hun achtergrond een korte inleiding verzorgen.

Het Drentse land zit vol geschiedenis. Denk aan het Balloërveld met haar grafheuvels en vlakbij het hunebed van Loon. Denk aan de esdorpen, met oeroude boerderijen, brinken en kerken. Denk aan de kanalen en de lintbebouwing in het veenkoloniaal gebied. Maar denk ook aan de sporen van de Tweede Wereldoorlog of aan Veenhuizen en de koloniën van de Maatschappij van Weldadigheid.

Over al dit zichtbare, en soms ook onzichtbare erfgoed is veel informatie beschikbaar. Op tal van websites, in kleine tot zeer omvangrijke databases, in artikelen en boeken is veel te vinden. Toch heeft de Drent, en ook de toerist, nog te weinig weet van dit erfgoed. De beschikbare informatie is te versnipperd, vaak niet gekoppeld aan locaties, en vaak ook nog niet verrijkt met verhalen van de mensen zelf.

Het project Geheugen van Drenthe brengt hier verandering in. Het Drents Archief en Stichting Het Drentse Landschap hebben de handen ineen geslagen om – op verzoek van de provincie Drenthe – het Drentse erfgoed beter toegankelijk te maken voor het brede publiek en er steeds meer mensen bij te betrekken. Marketing Drenthe en Recreatieschap Drenthe zijn aangehaakt vanuit hun ambitie om erfgoed in te zetten bij de promotie van Drenthe.


Auteur

admin