Rabofonds keert euro 74.000 uit in eerste ronde

ASSEN

Rabobank Assen en Noord-Drenthe doneert elk jaar een deel van haar winst in het Rabofonds. Uit dat fonds ontvangen tal van lokale projecten een bijdrage. Op deze manier toont de bank haar betrokkenheid in de regio en investeert zij in de maatschappij. Een speciale commissie, bestaande uit een aantal ledenen medewerkers van de bank, beoordeelt elk kwartaal de aanvragen aan de hand van de criteria.

In de eerste ronde van 2016 zijn er 37 aanvragen voor financiële ondersteuning behandeld door de Rabofonds commissie van Rabobank Assen en Noord-Drenthe. Hiervan zijn 20 aanvragen gehonoreerd.De diversiteit van de aanvragers en de bestedingsdoelen in de aanvragen was groot. De Rabofonds commissie heeft deze ronde een bedrag van ongeveer € 74.000 toegezegd. Toezeggingen Er zijn diverse projecten ondersteund. Zo ontvangenStichting Vrienden van CBS het Octaaf en Stichting Vrienden van de CBS het Kompas uit Assen bijdrages voor het realiseren van een groene speelvoorziening op de schoolpleinen. Aan Sociaal Kultureel Werk Dorpshuis de Schakel uit Assen is een bijdrage toegezegd voor het realiseren van een buurtmoestuin. Ook is er een bijdrage toegezegd aan HH Combi uit Hooghalen voor het mogelijk maken van een multifunctioneel Beachcourt en kan Handbalvereniging Beilen Beach-handbalmaterialen aanschaffen. Daarnaast kan SV Tynaarlo beginnen met de nieuwbouw van het sportgebouw van Tynaarlo. Een aanvraag indienen Verenigingen en stichtingen kunnen het volledig ingevulde aanvraagformulieren de vereiste bijlagen per e-mail sturen naar Rabofonds.Assen-ND@rabobank.nl. Het aanvraagformulier en de voorwaarden zijn te vinden op de site van de bank www.rabobank.nl/assen-nd (onder het kopje sponsoring en donaties). Alleen digitaal ingezonden aanvragen worden in behandeling genomen. Tot 1 juni 2016 kunnen de aanvragen voor de tweede ronde ingestuurd worden.

Auteur

Albert-Jan Garama