Multiculturele dagen bij Stichting Siar

ASSEN

Stichting Siar heeft 14 mei 10.00 tot 20.00 uur en 15 mei 10.00 tot 18.00 uur multiculturele dagen. Op deze dagen kan iedereen kennismaken met verschillende culturen, geloven en politieke partijen.

Er zijn verschillende Nederlandse en Turksehapjes te krijgen en zaterdag 14 mei vanaf 17.00 uur is er live optreden van Rıan Swart en Emmıe Van Zalen (luisterliedjes).

De Stichting Integratie Advies raad is een organisatie, opgezet door initiatiefnemers (uit verschillende culturen) uit Assen. Het doel van deze organisatie is het op een laagdrempelige manier samenbrengen en met elkaar kennis laten maken van bewoners uit Assen met verschillende culturele achtergronden.

Verder wil de organisatie aan iedereen zoveel mogelijk informatie en advies geven over maatschappelijke zaken, zoals opvoedingsvragen, gezondheid, gezonde leefstijl, inburgeringsprojecten en eenzaamheid.

De organisatie heeft elke dinsdag een inloopavond (van 19.00 – 21.00 uur) en elke vrijdagmorgen een ontbijt (van 10.00 – 12.00 uur) voor dames uit alle culturen. De inloopochtend is gratis en het ontbijt kost €2,50. Deze activiteiten vinden plaats in onze eigen ruimte aan de Van Vlissingenstraat 1 in Assen.

Meer informatie over de ontmoetingsdagen of de inloopmiddag is te verkrijgen viagulsacik@hotmail.com of06-53970406.


Auteur

admin