Simon Hammelburg: 'Van binnen is alles stuk'

HOOGHALEN

Journalist en auteur Simon Hammelburg vertelt op zondag 8 mei over de rol die kamp Westerbork heeft vervuld in zijn leven, in het museum van het Herinneringscentrum.

Hij spreekt ook over de schade die de Holocaust heeft aangericht bij hen die overleef-den. Voor zijn boek Van binnen is alles stuk - Herinneringen van vernielde generaties baseerde hij zich op meer dan 1200 gesprekken met Holocaustoverlevenden en hun kin-deren. Ruim 100 familieleden van Hammelburg zijn ‘te gast geweest’ in kamp Wester-bork. Familie die hij nooit heeft gekend. Van binnen is alles stuk bestaat uit stukken levensgeschiedenis van mensen die Simon Ham-melburg op een indrukwekkende manier vastlegde voor het nageslacht. Ook geeft hij inzicht in de psychische en fysieke schade die de Tweede Wereldoorlog bij de Holocaustslachtoffers en hun nazaten heeft aangericht, die veelal slecht werden begrepen. De trauma’s die minstens zes generaties doorwerken. Hammelburg: ‘Kamp Westerbork loopt als een rode draad door mijn leven’. In de jaren 80 werkte Simon Hammelburg mee aan het boek Mijn Jodendom onder redactie van Dick Houwaart. Het actualiteitenprogramma Hier en Nu besteedde aandacht aan het boek. Hammelburg was één van de vier auteurs in het vierluik van de NCRV. De samenstellers ge-bruikten zijn lied Ze zijn er nog als intermezzo. Nog steeds wordt dit nummer gebruikt bij herdenkingen en lezingen over de Shoah. Simon Hammelburg zal deze gegevens als leidraad gebruiken voor de lezing, die op zon-dag 8 mei om 14.00 uur begint in het museum van Kamp Westerbork. Aansluitend zal hij zijn boek Van binnen is alles stuk – Herinneringen van vernielde generaties (Aerial Media Company) signeren. Toegang tot de lezing is bij de entree van het museum inbe-grepen.

Auteur

Albert-Jan Garama