Nieuwe bestuursleden Vrienden TT Circuit Assen

ASSEN

Het bestuur van de Stichting Vrienden TT Circuit Assen heeft twee nieuwe bestuursleden benoemd. Het zijn Bim Schuurmans (Rolde) en Harry Splinter (Huizen).

Met de benoeming is het bestuur van de stichting weer op volle sterkte. Na vele jaren van waardevolle inzet voor Vrienden TT Circuit Assen hebben bestuursleden Jan Barkhof en Martin Huisman eerder dit jaar laten weten hun functie te zullen neerleggen. Bim Schuurmans is voormalig ondernemer en was in 2015 één van de drijvende krachten achter de viering van 90 jaar TT in Rolde. Bim Schuurmans is tevens al vele jaren begaan met het wel en wee van het TT Circuit. Harry Splinter was in het verleden ook ondernemer en autocoureur en heeft vele jaren het voorzitterschap van de toenmalige Nederlandse Autorensport Vereniging bekleed. Harry Splinter is nauw betrokken geweest bij de introductie van de hedendaagse autosport op het TT Circuit en heeft daarbij tijdens veel autoraces als wedstrijdleider gefunctioneerd. Beide nieuwe bestuursleden zijn in april toegetreden tot het bestuur van de Stichting Vrienden TT Circuit Assen. Door deze aanvulling bestaat het bestuur momenteel uit voorzitter Pieter Hofstra, vice-voorzitter Jaap Timmer, penningmeester Ben Korte, en bestuursleden Bim Schuurmans, Jacob Emmelkamp, Leo Fransen, Fred Lubbers, Harry Splinter en Rob Staal. De Stichting Vrienden van het TT Circuit Assen is opgericht in 2008 en stelt zich ten doel de belangen van de gebruikers en vrienden van het circuit te behartigen. Zij fungeert daarbij als ambassadeur voor het circuit, zij het geheel onafhankelijk van de Stichting Circuit van Drenthe, en vormt een platform c.q. spreekbuis voor de gebruikers en de talrijke aanhangers van het circuit, die als vriend of sponsor hun steun willen betuigen. De Stichting telt momenteel meer dan 8000 Vrienden.

Auteur

Albert-Jan Garama