Midden-Drenthe wil vijvers ’t Spiek en de Made verbeteren

BEILEN

De gemeente Midden-Drenthe wil komend najaar aan de slag om de vijvers bij ’t Spiek en de Made in Beilen te verbeteren.

Daardoor moeten de vijvers weer een centrale rol in de buurt krijgen, voor het zicht en om te vissen en te varen. Tijdens de wijkrenovatie in ’t Spiek in 2014 bleek dat de bewoners de wens hadden om de vijvers aan te pakken. Ook de Hengelsportvereniging Beilen en omgeving wilde graag dat de vijvers verbeterd zouden worden. Om deze wensen te realiseren wil de gemeente de vijvers gaan baggeren en de oevers opnieuw inrichten. Waar voldoende ruimte is worden flauwe oevers aangelegd, om paai- en rustplaatsen te creëren. Daar waar minder ruimte beschikbaar is, wordt de beschoeiing vervangen. Kosten De uitvoering van de plannen kost € 322.000,00. De gemeenteraad wordt in mei gevraagd hiervoor geld beschikbaar te stellen. Uitvoering Als de gemeenteraad akkoord gaat, gaat de gemeente in september met de omwonenden in overleg om hen te informeren en de plannen verder concreet te maken. In het najaar wordt gestart met het baggeren. In het vroege voorjaar worden de oevers ingericht en beschoeiing geplaatst. De plannen worden samen met het waterschap Drents Overijsselse Delta voorbereid. De Hengelsportvereniging Beilen en omstreken zal ook een rol hebben in de uitvoering van de plannen.

Auteur

Albert-Jan Garama