Provincie Drenthe betaalt behandelbedrag faunaschade terug

ASSEN

Vanaf vandaag gaat de provincie Drenthe bij faunaschade door een aantal beschermde diersoorten het, door BIJ12/Faunafonds geheven, behandelbedrag van €300,- terugbetalen. Het gaat om schade door de das, bever, wolf, wilde kat, lynx en de otter.

Landelijk beleid is dat iedereen die bij het Faunafonds een aanvraag voor vergoeding van schade aan landbouwgewassen indient, €300,- moet betalen. Dit bedrag wordt niet verrekend met een eventuele vergoeding. Agrariërs moeten namelijk zelf schade aan hun gewassen voorkomen. Gedeputeerde Henk Jumelet: “We hebben mede op verzoek van LTO Noord besloten om dit behandelbedrag terug te betalen. Dit komt omdat het om zwaar beschermde diersoorten gaat, waarbij grondgebruikers vanwege deze bescherming zelf nauwelijks preventieve maatregelen kunnen nemen. Met het melden van schade door agrariërs krijgen we een beter beeld van de beschermde diersoorten. Bijvoorbeeld waar in Drenthe welke diersoorten gezien worden. Met deze gegevens kunnen we in de toekomst gezamenlijk bekijken welke maatregelen we kunnen nemen.”

Auteur

Albert-Jan Garama