Herdenking 4 mei: ‘De vredeomarmd’

ASSEN

Theo Kiffers is voor het tweede jaar nauw betrokken bij de herdenkingsbijeenkomst op de avond van de vierde mei.

ASSEN - Organisator is het Platform Levensbeschouwelijke Organisaties Assen (PLOA). Zelf is hij lid van het Apostolisch Genootschap in Assen en in die hoedanigheid betrokken geraakt bij deze levensbeschouwelijke groep. ,,Het is voor mij belangrijk en nodig om op levensbeschouwelijk terrein met elkaar in gesprek te zijn. Door activiteiten als deze herdenkingsbijeenkomst spelen we ook in op de behoefte aan verbinding tussen mensen, die merkbaar in de samenleving aanwezig is.” Het PLOA is een samenwerkingsverband van levensbeschouwelijke organisaties. “ Door elkaar te ontmoeten en het organiseren van activiteiten willen we de levensbeschouwelijke dialoog voeren binnen de samenleving van Assen en omgeving. Er zijn momenteel vijftien organisaties bij het werk betrokken. Dit zijn niet alleen kerken, maar ook interculturele organisaties en bijvoorbeeld het Humanistisch Verbond.” Plaats van samenkomst is vanaf 18.30 uur de Rooms Katholieke kerk aan de Dr. Nassaulaan. “Het centrale thema is ‘De vrede omarmd’. Scholieren van het Nassau College interviewen drie mensen die ieder op hun eigenwijze getuigen wat het betekent om je huis en veiligheid te verliezen door oorlog en geweld. Naast de Tweede Wereldoorlog is er ook aandacht voor Nederlandse vredesmissies en voor vluchtelingen die in ons land een veilige plek zoeken. De gesprekken worden afgewisseld door muzikale bijdragen. Burgemeester Marco Out licht toe hoe Assen zich heeft voorbereid op de komst van asielzoekers. Helden Het PLOA organiseert alleen de herdenkingsbijeenkomst in de RK Kerk. De stille tocht en de dodenherdenking is in handen van het Comité 4 mei. De stille tocht voert na afloop van de bijeenkomst in de kerk naar het officiële herdenkingsmonument van Assen op de parkeerplaats van De Bonte Wever aan de Stadsbroek. In principe wil het PLOA een vervolg geven aan deze, nu drie jarige traditie. Volgend jaar verhuizen stille tocht en dodenherdenking naar de binnenstad. Theo Kiffers: “Wat mij altijd weer treft zijn de helden, die voor onze vrijheid hun leven hebben opgeofferd. Het is waardevol om dit te blijven gedenken en het belang ervan over te dragen aan jongere generaties. Vrede is er niet zomaar. Dat is hard werken aan menswaardig denken en doen. In Assen is de dodenherdenking tot nu toe heel sober. Onze herdenkingssamenkomst is een mooi moment van bezinning. We slagen er in om op een sfeer volle wijze woorden en klanken te vinden die passen bij dat bijzondere tijdstip, zo vlak voor de stille tocht en die twee minutenstilte. Wij hopen dat het ook dit jaar weer veel mensen zal aanspreken.” Ton Kuis

Auteur

Albert-Jan Garama