Eerste concert Comité Bevrijdingsconcert Assen

ASSEN

December 2015 is vanuit een burgerinitiatief het Comité Bevrijdingsconcert Assen opgericht. Het doel is om op de nationale Bevrijdingsdag een concert te organiseren. Het eerste concert zal op donderdag 5 mei in de grote zaal van De Nieuwe Kolk in Assen plaatsvinden en begint 20.00 uur.

Het is de organisatie om Jan Vayne (piano), Iris Kroes (harp en zang), Pearl Joan (zang) en Noortje van Middelkoop (panfluit en accordeon) naar Assen te halen. Deze solisten treden samen op met het Politiemannenkoor Noord-Nederland en het Gereformeerd mannenkoor Noord-Drenthe. Er zullen bevrijdings-liederen ten gehore worden gebracht. Artistiek leider is organist/pianist en dirigent Marnix Onrust uit Assen. Voor info info@bevrijdingsconcertassen.nl of kijk op www.bevrijdingsconcertassen.nl. Op de foto van links naar rechts: Roelof Koops (webmaster), Enno Top (voorzitter), Henk Koops (penningmeester), Oekie Oudman (adviseur), Piet van der Ploeg (secretaris), Anne Doornbos (algemeen), Truus Miske (financieel adviseur) en Marnix Onrust (artistiek adviseur).

Auteur

Albert-Jan Garama