Stichting Het Tuinpad Op - In NachbarsGarten 2016

ASSEN

HET TUINPAD OP - IN NACHBARS GARTEN stelt zich tot doel bezienswaardige particuliere tuinen in Groningen, Drenthe en Noordwest Duitsland voor geïnteresseerd publiek toegankelijk te maken en op deze wijze zowel de tuincultuur te bevorderen alsook grensoverschrijdende contacten te stimuleren. De openstelling van particuliere tuinen is in vele Europese landen inmiddels een bekend fenomeen, maar HET TUINPAD OP - IN NACHBARS GARTEN is uniek omdat deze Stichting grensoverschrijdend werkzaam is.

De basis voor deze ‘bloeiende’ organisatie werd in 1984 door enkele enthousiaste tuinliefhebbers in de provincie Groningen gelegd. In 1992 was het “Jaar van Europa” voor de Stichting aanleiding om de stap vanuit de provincie Groningen over de grens in richting Duitsland te doen. Om het Duitse deel enigszins af te bakenen werd gekozen voor het gebied Noordwest Nedersaksen tot ca. Oldenburg in oostelijke richting en Lingen/Ems in zuidelijke richting (Emsland). Nog iets later werd ook de provincie Drenthe toegevoegd. Tweejaarlijks wordt een kleurrijke tuinengids uitgegeven. Het boekje heeft een handzaam formaat met 150 bladzijden op A5 formaat en is tweetalig (Nederlands en Duits). De gids bevat informatie over alle 150 aangesloten tuinen en een groot aantal kleurenfoto’s. Nieuwe tuinen worden na aanmelding door een tuinencommissie gekeurd op gastvriendelijkheid, (planten)kennis van de eigenaar, staat van onderhoud en belevingswaarde van de tuin. Na goedkeuring wordt de tuin iedere drie jaar opnieuw bezocht om het niveau van het tuinenbestand op peil te houden. Naast het uitgeven van de tuinengids zijn er bijeenkomsten en excursies voor aangesloten tuineigenaren en er zijn de jaarlijkse “Tuinenmarathons”. In 2016: de lentetuinenmarathon, het weekend van 30 april en 1 mei in Nederland én Duitsland, twee zomertuinenmarathons:het weekend van 18 en 19 juni in Nederlanden het weekend van 25 en 26 juni in Duitsland, tenslotte de herfsttuinenmarathon het weekend van 1 en 2oktober inhet gehele gebied van Het Tuinpad Op, steeds van 10.00 tot 17.00 uur. Tijdens de tuinenmarathons kunnen tuinliefhebbers zonder een vooraf gemaakte afspraak een selectie van de tuinen bezoeken, de deelnemende tuinen worden t.z.t. op www.hettuinpadop.nl vermeld. Belangrijk is ook het communicatieve aspect dat bij het bezoek van particuliere tuinen tot uitdrukking komt. De bekende tuinfilosoof Rob Leopold heeft dit als volgt verwoord: ‘Contacten komen tot stand, vriendschappen worden gesloten, tussen mensen van allerlei achtergrond, die elkaar zonder dit alles waarschijnlijk nooit zouden hebben ontmoet, misschien mag je ook zeggen, ontdekt. Dit schept reliëf, een sociaal reliëf, dat een belangrijk integraal element is van onze samenleving.” En verder: “HET TUINPAD OP – IN NACHBARS GARTEN biedt een informele, zeer gewaardeerde keten van tuinliefhebbers, door persoonlijk enthousiasme verbonden en door de wens dit enthousiasme met anderen te delen en zo de uiterlijke grenzen te doorbreken – kun je je eigenlijk iets hoopgevenders voorstellen?” De tuinengids is verkrijgbaar bij de VVV-kantoren in Groningen en Drenthe en veelal bij aangesloten tuineigenaren. De gids kan ook besteld worden door € 11,00 ( € 7,50 + verzendkosten) over te maken op gironummer NL69 INGB 0002 8014 96 t.n.v. penningmeester “Het Tuinpad Op” te Veendam met vermelding van het adres waar de tuinengids naar toegestuurd moet worden. Tevens via www.hettuinpadop.nl of via Secretariaat “Het Tuinpad Op”, Eems 37, 9642 KB Veendam. Lentetuinenmarathon 30 april & 1mei 2016 (van 10:00 tot 17:00 uur) Assen, ‘Overcingel’, H.J. van Lier Lels, Oostersingel 27 Bunne, ‘Tuin van de Tijd’, Femke van Dam, Paasveen 2, alleen 1 mei De Wilp, Lianne’s Siergrassen, Jan Gosseswijk 31, alleen 30 april Eelde, Jan & Ivonne Wieringa, Zevenhuizerweg 18, alleen 1 mei Eenrum, ‘De Kleine Plantage’, Handerweg 1 Kolham, ‘De Tuinerie’, Alie Stoffers & Jan Hessels, Vrouwenlaan Voor 12 Lageland, ‘De Tienhoeve’, Co en Fie van Rooyen, Lagelandsterweg 10 Meeden, Tuingoed Foltz, Bob Foltz& Andries Bierling, Hereweg 346 Nieuw-Scheemda, ‘De Witte Wolk’, Theo &NiradVerbeek, Hamrikkerweg 132 Oostwold, ‘Tuinfleur’, Rika & Pieter van Delden, Nieuweweg 34 Scheemda, ‘De Eexterhof’, Watze&GinyBokma, Eexterweg 29c Slochteren, Jan f. Nauta &Sible de Blaauw, Noorderweg 35 Stadskanaal, ‘City Channel Garden’, Lida Lourens, H.J. Kniggestraat 101 Stadskanaal, ‘The Stonefarm’, Tinus & Anna Scheltens, Zijdstukkerweg 7 Uithuizen, ‘Tuin de Winter’, Nieske de Winter, Talmaweg 39 Vriescheloo, Kwekerij Jacobs, Dori& Henk Jacobs, 5e Dalweg 4, (09.00 – 17.00 u.) Warffum, ‘De Beemd’, Rik Boehlé, Oudendijk 25 Westerlee, ‘Jan Wilde een Tuin’, Jan Steenweg, Ontsluitingsweg 7 Winschoten, ‘Wubsbos’, Jannie Bos, St.Vitusholt 86, alleen 1 mei Winschoten, Galerie Marten Randa, Stationsweg 41 Bunde, Tuin & Atelier Inez van Schooneveld, Bunder Deich 9 Leer, ‘Ernst PagelsGarten’, Deichstr. 4 Papenburg, ‘ArnsGartenidylle’, Anni Arns, Friedlandstrasse 36, (10 – 18 u.) Papenburg, Ernst Naschke, Mittelkanal links 63 Westoverledingen-Völlenerfehn, StaudengärtnereiMühring, Hauptstr. 167 Wiesmoor, Moorjuwel, Hedwig & Wilhelm Weerts, Kanalstraße II 153 Wilhelmshaven, ‘RosenparadiesWilhelmshaven’, Astrid Guhl, Ebkeriege 57, alleen 30 april

Auteur

Albert-Jan Garama