Muurschilderingen in centrum Assen

ASSEN

De Klassieke Academie voor beeldende kunst Groningen viert dit studiejaar haar tweede lustrum: 10 jaar Klassieke Academie. In een uitgebreid lustrumprogramma zoekt ze de verbinding met het publiek, de sportwereld en de maatschappij. In het centrum van Assen verbindt de Klassieke Academie kunst met het publiek.

Tijdens de projectweek van de Klassieke Academie, van 25 tot 29 april, wordt de buitenmuur van de parkeergarage aan de Torenlaan in Assen en een muur in parkeergarage Zaailand in Leeuwarden voorzien van muurschilderingen. Een andere muur in Assen van Warenhuis Vanderveen wordt in oktober van dit jaar voorzien van een schildering. Komend studiejaar wordt het muurschilderen als apart onderdeel in het onderwijsprogramma van de Klassieke Academie opgenomen, hierdoor kan de muurschildering voor Warenhuis Vanderveen op een later tijdstip worden gerealiseerd. Afgelopen weken is er hard door studenten en alumni gewerkt aan de ontwerpen voor de verschillende muren. Voor elke muur zijn er meerdere ontwerpen gemaakt. Matthijs Röling begeleidde de ontwerpen voor de parkeergarage in Leeuwarden en Jille van der Veen de ontwerpen voor Assen. De muren zullen ook onder leiding van docenten Jille van der Veen, Matthijs Röling en Lennaert Koorman (The Fine Art Collective) worden gerealiseerd door de studenten en alumni van de Klassieke Academie. De laatste bijeenkomst was extra spannend voor de deelnemers. De ontwerpen werden voorgelegd aan de opdrachtgevers, vertegenwoordigers van de gemeenten Assen en Leeuwarden en aan Johan Schurer, Kunstplaza Schurer, namens Warenhuis VanderVeen. De keuzes uit de ontwerpen voor de beide parkeergarages zijn gemaakt en worden nu omgezet naar definitieve ontwerpen voor de muren. De laatste loodjes voordat het schilderfeest kan beginnen.

Auteur

Albert-Jan Garama