Fryske Krite Assen met lezing

ASSEN

De Fryske Krite Assen heeft op vrijdagmiddag 29 april om 14.30 uur in het Haolerhoes in Hooghalen een lezing over de binnenvaart.

De heer en mevrouw Hoekstra uit Raerd geven deze lezing samen met een diavoorstelling. Kosten voor leden euro 7,50 per persoon en voor niet leden euro 10 per persoon.


Auteur

admin